Hur gör jag Lås kulventiler?

Hur gör jag Lås kulventiler?


Kulventiler rikta flödet av vätskor eller gaser genom rörledningar. Låsa ut en kulventil håller en person från att vrida ventilen medan systemet är avstängt för underhåll. De flesta kulventiler har ett hål borrat i handtaget för att ta emot en lockout enhet. På grund av kulventil storleksvariationer, kräver en kulventil Utlåsningssystemet modifiering för att passa dimensionen hos ventilhandtaget.

Instruktioner

1 Ställ kulventilen till "off" -läge.

2 Skjut den ena änden av en säkerhetskabel medföljer en kulventil lockout genom hålet i kulventilen handtaget. Kontrollera att kabel löper genom hålet i den sekundära handtagshålet, om sådan finns.

3 Kapa säkerhetskabel till längd. Dra tolv inches kabel genom handtaget hålet. Håll de två sidorna av kabeln tillsammans. Skär den längre sidan av kabeln för att matcha den änden av kabeln matas genom kulventilen handtagshålet med ett par kabelsaxar.

4 Fäst säkerhetskabeln i lockout huset. Vrid upp i spärrhuset moturs tills båda ändarna av säkerhetskabel glida in i huset kabel skårorna. Vänd upp i lockout huset medurs för hand tills kabeln inte dra från huset. Dra åt lockout huset med den medföljande skiftnyckel för att låsa kabeln i läge.

5 Skjut hänglåset genom ett av hålen som kantar omkretsen av låshuset. Stänga hänglås för att låsa kulventilen i läge.