Hur man stämma testamentsexekutorer för bedrägeri

Hur man stämma testamentsexekutorer för bedrägeri


Verkställaren av en egendom är ansvarig för att godset egendom är ordentligt omhändertagna under bouppteckning processen och att godset fördelas i enlighet med en avlidnes vilja och statliga lagar. När en testamentsexekutor försöker illegalt dra nytta gården är intresserade parter rätt att stämma testamentsexekutor för bedrägeri. En part kan innefatta någon med ett egenintresse i gårdens korrekt stängning såsom en arvinge till gården eller en borgenär som nekas ersättning.

Instruktioner

1 Samla bevis för bedrägeri. Bedrägeri är vetande, material förvrängning av fakta till en annan person i syfte att åstadkomma en viss åtgärd eller händelse. Bevis för bedrägeri kan innefatta inte informera en arvtagare till sina rättigheter, målmedvetet lämnar poster av redovisningen av gårdens tillgångar och förvränga testamentsexekutor förvaltning av egendom som investeringsstrategier.

2 Skaffa och slutföra lämpliga tvistemål blanketter från länsrätten kontorist kontor i det län där bouppteckning hanteras. Begära ytterligare instruktioner för arkivering processen, särskilt om bouppteckning processen pågår.

3 Consult eller hyra en advokat för att se till att alla lagliga medel kommer att täckas.

4 Fil formerna med länsrätten och fortsätta med processen.