Hur man installerar Crank position sensor i en 2002 Altima

Hur man installerar Crank position sensor i en 2002 Altima


Vevaxeln lägesgivaren på 2002 Nissan Altima ligger på sidan av blocket, nära vevaxelns remskiva. Ledningsnätet kontakten har en tre-tråds plug-in som leder till huvudkabelstammen, och i slutändan, till Altima dator. Sensorn förser datorn med information om varvtalet för motorn och läget för vevaxeln. Med denna information, ändrar datorn tidpunkten efter behov, och bestämmer växlingspunkter.

Instruktioner

1 Lossa spänningen på ormliknande bältet genom att vrida spännaren mot motorn, med hjälp av ett uttag. Lyft av remmen från vevaxelns remskiva.

2 Ta bort vevaxel trissa bolt med hjälp av lämpligt uttag. Ta bort vevaxelgivaren bulten och dra sensorn ur blcok.

3 Installera den nya sensorn och dra åt bulten ordentligt. Do inte åt bulten. Anslut ledningsnätets kontaktdon.

4 tillbaka vevaxelns remskiva. Sätt tillbaka ormliknande bältet.