Hur man gör en trä kulram

Hur man gör en trä kulram


En kulram är en traditionell och gamla verktyg som används för att beräkna enkel aritmetik. Kulram fortfarande finns i elementära klassrum idag. De består av flera tappar eller stavar som innehar ett antal kulor, ibland i separata rader. Pärlorna glida fram och tillbaka för att bilda en visuell tolkning av ett numeriskt uttryck. Bygg en enkel trä kulram med hjälp av furubräder och tall plugg. Lim och skruvar garanterar en robust kulram som tål normal användning under många år.

Instruktioner

1 Borra 13 hål 1/2-tums djup med din 1/8-tums bit i varje 15-tums ombord. Utrymme hålen en tum isär, lämnar en tum från de två yttre hålen till ändarna av styrelser.

2 Placera två 15-tums skivor platt, parallellt, placerade 7 inches isär och med hålen vända mot varandra. Gänga fem pärlor på varje tapp och limma ändarna av tapparna i hålen. Ställ in 7-tums skivor mellan de 15-tums skivor i rät vinkel så att de är i jämnhöjd med ändarna av styrelser. Skruven genom 15-tums skivor, med hjälp av en skruv för varje hörn. Dessa skivor kommer att hålla din kulram torg och robust medan limmet torkar.

3 Grupp fyra pärlor på varje tapp mot en 15-tums ombord, och den femte pärla mot den andra 15-tums ombord. Placera en 14-tums ombord platt ovanpå dymlingar så att de är vinkelräta mot varandra, 2 inches bort från 15-tums ombord med de enskilda pärlorna. Limma detta 14-tums ombord till tapparna och det andra 14-tums ombord till dymlingar på den motsatta sidan av den första. Dessa två brädor hålla grupperna av pärlor separerade under aritmetiska beräkningar.