Hur man testar för Vätesulfid

Hur man testar för Vätesulfid


Svavelväte är en kemisk förening som vanligtvis förekommer naturligt i ruttnande växtmaterial och svavel-reducerande bakterier. Betydande koncentrationer av denna förening är vanligtvis detekteras genom luktsinnet, ofta karakteriseras som luktar ruttna ägg. Många brunnar borrade för dricksvatten innehåller svavelväte, vilket kan missfärga Rörmokarartiklar och producera en foul stank. Spår i brunnsvatten brukar anses säkra, även om koncentrationer publiceras under en varm dusch kan leda till illamående. Även större mängder kan leda till allvarlig sjukdom eller dödsfall. Genom korrekt testning kan eventuella befintliga koncentrationer av svavelväte gas detekteras.

Instruktioner

1 Läs alla riktningar för en svavelväte testutrustning. Innan testet, se till att du förstår hur man använder testkitet för att få korrekta resultat. Många at-home vätesulfid testkit ge resultat ungefär lika exakt som laboratorieanalyser.

2 Skaffa vattenprovet. Använd den medföljande kopp eller en ren kopp som inte har utsatts för brunnsvattnet i fråga. Om det finns en minimal mängd vatten som behövs för testet, se till att ge åtminstone så mycket.

3 Införa testmediet till vattenprovet. Detta kan vara ett lackmuspapper remsa eller en kemikalie som ändrar färg i närvaro av vätesulfid. Ge testa mediet gott om tid att reagera, enligt anvisningarna i testutrustningen.

4 Tolka testresultaten. Den at-home vätesulfid testkit ge en färgkarta. Jämföra färgen på vattenprovet mot motsvarande färg för testkitet. Denna jämförelse indikerar huruvida svavelvätekoncentrationen i vattnet är ett bekymmer. Om du är osäker, anser att upprepa testet att vara säker på resultaten.

5 Konsultera tjänster av en professionell testlaboratorium. Om resultaten visas gränsen mellan en säker och osäker koncentration av svavelväte, överväga att använda professionella tjänster för att verifiera dessa fynd och bestämma lämpliga åtgärder.