Hur man återuppliva döda drycell batterier

Hur man återuppliva döda drycell batterier


Nickel Kadmium (NiCd) batterier, ofta kallad torrbatterier, är kända för en minneseffekt som förkortar den tid som de kan driva en enhet. Minnet effekten av en NiCd-batteri blir ett problem när du inte tillåter batteriet tömmas helt innan du laddar det. Uppladdning en NiCd batteriet innan det urladdas helt endast en gång eller två gånger är tillräckligt för att orsaka att batteriet förlora en avgift i förtid. I många fall, men du kan återuppliva eller rekonditionera en NiCd-batteri och förlänga dess livslängd utan alltför mycket besvär.

Instruktioner

1 Se till NiCd batterier är i enheten. Slå på enheten. Driva enheten tills den slutar svara eller arbeta på grund av svaga batterier.

2 Låt enheten vara avstängd i flera minuter. Slå på enheten igen och igen låta batterierna tömmas helt. Upprepa processen en tredje gång för att säkerställa att NiCd batterier laddas ur helt.

3 Ta ut batterierna ur enheten. Sätt i NiCd batterier i laddaren. Ladda batterierna tills 100 procent fullt.

4 Sätt i batterierna i enheten. Använd enheten tills batterierna laddas ur helt. Inte ladda NiCd batterier igen tills de inte längre ger någon ström alls till enheten. Detta kommer att förbättra batteritiden mellan laddningarna och förlänga livslängden på batterierna.