Hur Refill engångständare

Hur Refill engångständare


Fylla på en engångständare kan tyckas som en omöjlig uppgift, men det är faktiskt inte så svårt eller tidskrävande alls. Några korta steg kan leda dig till en helt återställd tändare som kan användas för att lysa allt från cigaretter till ljus. Refill tändvätska kan köpas från många avdelning, tobak och även vissa apotek.

Instruktioner

1 Ta bort metallhöljet runt toppen av tändaren. Använd nål-plattång för att lossa metallhölje om du inte kan dra av den med händerna.

2 Dra gnistbildning hjulet och våren ut med händerna. Hjulet är beläget direkt under höljet och vilar ovanpå en fjäder som är på toppen av gasventilen, som tillåter tändaren för eld.

3 Använd nål-plattång för att ta bort gasventil. Ventilen kommer att vara på toppen av ett plaströr som passar in i plasten ljusare. Ventilen kommer att snäppas in plastknappen som finns på utsidan av tändaren och används för gnistbildning och göra en låga. Dra ventilen med tången kommer att få den att poppa ut.

4 Ta av röret som är under ventilen och fyll den ihåliga plast ljusare med tändvätska.

5 Sätt tillbaka röret och ventilen till plastknappen. Placera fjädern tillbaka på toppen av gasventilen och sätta gnistbildning hjulet tillbaka på plats på toppen av fjädern.

6 Placera metallhölje ovanpå lättare och försöker att tända tändaren att se till att det fungerar.