Hur man installerar Adaptive Driving

Hur man installerar Adaptive Driving


Personer med lägre nivå funktionshinder kan inte använda pedalerna på en bil. Du kan anpassa en bil för att drivas av en handikappad förare genom att installera handkontroller som ansluter till pedalerna. Installera en bärbar handkontroll som kan flyttas från bil till bil kräver att fästa rätt delar av kontrollen till pedalerna så att den kan manövreras av föraren av en automatisk bil i samband med ratten.

Instruktioner

1 Montera gaspedalen stången plattan fäst vid gaspedalen för att gaspedalen. Fästa plattan på plats genom att dra åt muttern på plattan med en skiftnyckel.

2 Montera bromsstången plattan fäst vid bromsnivån på bromspedalen. Fästa plattan på plats genom att dra åt muttern på plattan med en skiftnyckel.

3 Sitt i bilen med handkontrollen hålls under ratten. Tryck på gaspedalen knappen. Gaspedalen ska tryckas. Tryck på bromsspaken. Bromspedalen ska tryckas.