Hur annualize volatilitet

Hur annualize volatilitet


Årlig volatilitet är en avgörande statistik för att jämföra FARLIGHET av olika investeringar såsom aktier, råvaror och obligationer. Alla investerare beslutar hur man skall fördela resurser mellan en korg av olika investeringsprodukter skulle tjänas väl att årligen fastställa flyktighet för varje produkt. Den statistiska information som erhållits från den årliga volatiliteten kommer att göra det möjligt för investerare att bedöma risknivån som kan hänföras till de olika investeringar under övervägande. När risknivån är känd en investerare kan börja bygga en portfölj av investeringsprodukter anpassade speciellt till sin egen risktolerans.

Instruktioner

1 Välj den tidsperiod som du vill mäta volatilitet. Till exempel kan du beräkna volatilitet ett finansiellt instrument under loppet av en månad, en fjärdedel, eller ett halvår. Ju kortare tid desto känsligare volatiliteten åtgärd kommer att vara mot den aktuella marknadens prissvängningar, medan de längre tidsperioder kommer att vara mindre känslig mot nuvarande marknadens prissvängningar. Om du just har börjat att använda volatilitet prova att använda en månad prisdata som är cirka 20 handelsdagarna.

2 Beräkna den dagliga procentuella förändringen för varje dag av din valda tidsperiod. Till exempel, om du hade valt en månads dagliga slutkursen för bolaget General Electric du skulle vilja veta vad den dagliga procentuella förändringen för varje dag i månaden din utvärderar. Beräkningen går så här: subtrahera gårdagens stängningskurs från dagens stängningskurs och sedan dividera detta antal med gårdagens stängningskurs. Nästa, multiplicera med 100 för att komma fram till den dagliga procentuella förändringen.

3 Beräkna standardavvikelsen för hela uppsättningen av dagliga procentuella förändringarna genom att först beräkna den genomsnittliga dagliga procentuella förändringen för den valda tidsperioden. Så varje enskild daglig procentuell förändring och subtrahera från den genomsnittliga dagliga procentuell förändring, som sedan kommer att höjas till makt 2. Till exempel, om den genomsnittliga dagliga procentuella förändringen är 2,5 och den första dagliga procentuell förändring numret beräknas var 1,2 du vill subtrahera 2,5 från 1,2 och sedan torget denna skillnad för ett svar på 1,69 (1,2-2,5) ^ 2. Du skulle upprepa samma beräkning för varje daglig procentuell förändring för din valda tidsperiod och sedan lägga till dem alla upp och dela denna slutliga antalet av det totala antalet beräkningar som du gjorde minus 1. Till exempel, om du hade gjort 20 separata beräkningar du vill subtrahera 1 från 20 att komma fram till 19. När du har gjort denna beräkning måste du sedan ta sin kvadratroten att komma fram till standardavvikelsen.

4 Multiplicera standardavvikelsen med kvadratroten av 252 för att komma till volatilitet på årsbasis. Till exempel, anta att du hade en månatlig standardavvikelse på 2,0. Du skulle multiplicera 2,0 med kvadratroten av 252 att komma fram till en årlig volatilitet 31,75.