Hur man skriver en bibliografi för Lecture Notes

Hur man skriver en bibliografi för Lecture Notes


Skriva en bibliografi och citerar källor i din uppsats eller avhandling kan vara en utmaning, eftersom formatet är ganska specifik men varierar beroende på vilken typ av källa. De vanligaste källorna är böcker, uppslagsverk och media (DVD, CD). Men anteckningar och citat från en föreläsning som leds av en trovärdig expert på området kan göra en fantastisk tillägg till din papper. Som med någon annan källa, det finns en exakt format du bör följa när citera föreläsningsanteckningar i din bibliografi.

Instruktioner

1 Skriv efternamnet på föreläsare, följt av hans förnamn och en period. Till exempel: Goodwin, Harold.

2 Skriv titeln på presentationen följt av en period och omges av citattecken. Till exempel: ". Teknik i klassrummet"

3 Skriv namnet på mötet, händelse, eller den klass som föreläsningen fick följt av en period. Till exempel: Utbildning 101.

4 Skriv namnet på arenan och stad där föreläsningen fick följt av en period. Om föreläsningen gavs i en klass eller kurs inkluderar skolans namn också. Till exempel: Tully University. Montson Hall, Clearwood.

5 Skriv datumet för föreläsningen, som börjar med den dag och månad, sedan år följt av en period. Till exempel: 19 aug 2009.

6 Skriv vilken typ av källa, som i detta fall skulle vara "föreläsning", följt av en period.