Hur hittar man vridmomentsförhållandet

Hur hittar man vridmomentsförhållandet


Vridmomentet är ett mått på rotationskraft. Överföring av rotationskraft från en kugghjulssats till en mindre eller större kugghjulsuppsättning mäts som en vridmomentsförhållande. Vridmomentsförhållandena är numeriskt uttryckas med utgångsmoment delat med den ingående moment. Vridmomentsförhållande är också inversen av utväxlingsförhållandet. Till exempel, en utväxling på 1: 3,2 innebär en rotation av det första kugghjulet uppnår 3,2 rotationer av den anslutna växeln. I exemplet ovan, skulle vridmomentsförhållandet uttryckas som 3,2: 1.

Instruktioner

1 Mät rotationsdiametern hos det ingående kugghjulet.

2 Mät rotations diametern på utgångskugghjulet. Utgångsdrevet är växeln eller axelingångsväxel varv. Utgående kugghjulen styrs genom rotationen av det ingående kugghjulet.

3 Uttryck de två mätningarna som ett förhållande. Till exempel, om en motor förvandlar en transmissionsaxel 1,86 gånger för varje motor rotation, "1: 1,86" är den matematiska uttryck används för att beskriva den utväxling.

4 Skapa omvänt förhållande till uttrycka vridmomentsförhållandet. En utväxling av 1: 1,86 har den inversa förhållandet av 1,86: 1. Vridmomentsförhållande beskriver mängden vridmoment ökas eller minskas för varje rotation av den ingående axeln.