Varför fungerar inte min komposthög Har Worms?

Varför fungerar inte min komposthög Har Worms?


Traditionell kompostering är beroende av naturen att bryta ner trädgårdsavfall och matrester, men vermicomposting använder maskar för att påskynda nedbrytningsprocessen. Om du inte kan hitta några maskar i din kompost, kan det finnas flera orsaker.

Plats

Om du tvivlar på det några maskar inuti bin, försiktigt gräva igenom sängkläder för att leta efter dem. Hålla i minnet att maskar undvika solljus och tenderar att gräva inuti kompostmaterial, särskilt om locket till kompostbehållaren var kvar av för en lång tid.

förhållanden

Även hand om maskar är inte svårt, måste de ha vissa förutsättningar att frodas. Maskar växer bäst i temperaturer mellan 12,8 och 25 grader Celsius. Om temperaturen inuti bin blir för kallt eller för varmt, kan maskar lämna facket och leta efter bättre villkor.

överväganden

För lite fukt i komposten kan orsaka maskar att skrumpna ihop och dö. Döda maskar kommer snabbt absorberas i sängkläder och kan vara svår att hitta. Omvänt kommer alltför mycket vatten dränka maskar. Håll strö fukt till konsistensen av en urvriden svamp.