Lymfom hos hundar

Lymfom hos hundar


Lymfom, även kallad lymphomic cancer, hos hundar kan orsaka försvagande symptom. Om symtomen ignoreras och inte behandlas, kan cancern spred sig snabbt och leda till döden. Även om det inte finns något botemedel mot lymfom, kan tidig upptäckt och behandling förlänga en hunds liv.

Beskrivning

Lymphomic cancer påverkar lever, mjälte och lymfkörtlar. Genetisk disposition och miljöfaktorer, såsom exponering för bekämpningsmedel, är spekulerat orsakerna till lymfom hos hundar. Ändå finns inte tillräckligt med forskning för att kontrollera de exakta orsakerna till sjukdomen.

symptom

Placeringen av tumörerna på en hunds kropp avgör vilka symptom förekommer. När tumörer finns i lymfkörtlarna, svullna noder är det enda symptomet. Tumörer i mag-tarmkanalen orsakar kräkningar, viktminskning, diarré och aptitlöshet. Den kutan (hud) formen representeras av tumörer på huden och munnen som är röda och såriga. Dämpade hjärtljud och andfåddhet är symptom på mediastinala (bröst) form.

Diagnos

Det finns flera tester som veterinärer använder för att diagnostisera lymphomic cancer. Testmetoden beror på placeringen av tumören. Några av de tester som används för diagnos är blodprover, ultraljud och röntgen. En veterinär kan bestämma den bästa diagnosmetoden för den typ av tumörer som är närvarande.

Behandling

Eftersom lymfom betraktas som en systemsjukdom som innebär många organ eller hela kroppen, kirurgi och strålning är inte effektiva behandlingar. Kemoterapi, som kombinerar oral medicinering och läkemedelsinjektioner, är den mest använda behandlingen. Det omfattar läkemedel, såsom predinisone och doxorubicin.

Prognos

Hundar med obehandlad lymphomic cancer lever i genomsnitt fyra till sex veckor. Även kemoterapi inte kommer att bota lymfom, ökar den förväntade livslängden upp till ett år eller längre i vissa fall. Orala prednison behandlingar kan minska smärta och svullnad, men kommer inte att avsevärt öka en hunds livslängd.