Hur man byter bakhjulet Lager på en 2002 Dodge Neon

Hur man byter bakhjulet Lager på en 2002 Dodge Neon


Dåliga hjullager kan orsaka buller och vibrationer i den bakre delen av bilen. De bakre hjullagren i en 2002 Dodge Neon är integrerade i hjulnavet, och de två delarna är ersatta som ett enda aggregat. På grund av detta, att ersätta hjullager är en enkel uppgift som bara tar några minuter.

Instruktioner

1 Lossa lugnuts med rörtång.

2 Lyft bilen med en domkraft. Spåret på domkraften ska stämma överens med den nedre kanten av den kroppspanelen framför däcket. Det är säkert att jack bilen någonstans bakom den lilla pilen formas i panelen. Din Neon bruksanvisning har ett diagram över rätt uttag punkten.

3 Ta bort muttrarna. Dra av hjulet och bromstrumman. Detta kommer att utsätta lagret och navaggregatet.

4 Bänd dammskyddet från mitten av navet med en skruvmejsel. Dammskyddet är en lätt-färgad metall lock i mitten av navet. Använd en hylsnyckel med en 20 mm uttag för att ta bort muttern i mitten av navet, sedan glida av navet.

5 Coat spindeln med en lagerfett och skjut ersättnings nav och lagerenheten på plats. Byt muttern och dra åt till 160ft-lbs vridmoment med en momentnyckel.

6 Skjut bromstrumman och hjulet på klackarna. Dra åt muttrarna.

7 Sänk domkraften och färdigt att dra åt muttrarna med rörtång.