Hur man byter olja i en Harley Davidson Primary Unit

Hur man byter olja i en Harley Davidson Primary Unit


En Harley Davidson motorcykel har några liknande underhållsbehov som en vanlig bil. Om du inte har ändrat oljan i din Harley Davidson primära enhet nyligen, kan du sätta överskott slitage på Harley motor. När motorolja blir gammal, blir det tjockt och förorenat och kommer inte att flöda som det ska. Detta gör att din motor att ha felaktiga friktionsnivåer, vilket minskar dess kylningsförmåga. Byt olja i din primära enhet på en regelbunden basis för att hålla din motorcykel kör effektivt.

Instruktioner

1 Värm upp din Harley motor genom att gå för en kort åktur. Detta värmer upp oljan och hjälper den att strömma ut ur reservoaren.

2 Placera Harley på block innan du byter olja. Skjut ett oljetråg under motorcykeln, ta bort oljefilter och reservoarpluggen.

3 Låt oljan rinna i minst en halvtimme. När du är klar, installera den nya oljefiltret och byt ut kontakten.

4 Ta bort oljelocket på den primära enheten och fyll behållaren med olja. Byt ut oljelocket och slå på motorn. Låt den gå i ungefär en minut, sedan stängas av.

5 Fyll reservoaren tills oljan når mellanregistret. Byt ut oljelocket och kassera den använda oljan.