skruven på framsidan av bosch diskmaskin

Bosch diskmaskin Läcka Reparation

Bosch diskmaskin Läcka Reparation


Bosch diskmaskiner är kända för sin kvalitet. Men liksom alla apparat, kan din Bosch diskmaskin läcka över tiden. Innan spendera pengar på en dyr reparation, kan du göra vissa saker för att lösa problemet själv. Som alltid bör du hänvisa till bruksanvisningen för instruktioner och ett diagram som betecknar läget för olika delar för din specifika Bosch modell. Du bör också ringa Bosch kundtjänst för information om specifika delar som du kan behöva ersätta.

Instruktioner

1 Stäng av el kommer att Bosch diskmaskin. Du kan behöva göra detta i din hela huset strömbrytardosan.

2 Pumpa någon sitter vatten ur botten av diskmaskinen med en handpump eller sifon.

3 Kontrollera dörrtätningen för att se om den är sliten eller skadad. Byt ut dörrpackningen om så är fallet. Ta bort den gamla packningen genom att dra ut och glida den nya på plats. Tillämpa vissa vaselin på flänsen på den nya packningen kan göra det lättare att sätta in.

4. Ta bort frontpanelen på undersidan av diskmaskinen. Beroende på modell, kan du behöva ta bort skruvarna som håller den på plats med en skruvmejsel, eller så kan du bara behöver lyfta frontpanelen bort. Leta efter slangen och där den ansluter till diskmaskinen. Försök att dra detta sammanhang genom att vrida den åt höger med en skiftnyckel.

5 Kontrollera om vatten läcker under insidan lucka. Öppna dörren och ta bort omslagets insida av diskmaskinsluckan från utsidan av dörren, efter tillverkarens anvisningar. Om isoleringen innanför dörren är våt, kan tvålpump vara läcker, och du behöver en ny.

6 Ta bort tvättarmen i botten av diskmaskinen genom att skruva loss anslutningen under med en skiftnyckel. Ta bort skruven på framsidan av pumpen med en skiftnyckel. Ta sedan bort klämman som håller pumpen till sumpen. Ta bort skruven i fronten, och låt pumpen falla ner. Ta bort klämman som håller kontakten till pumpen. Installera en ny kontakt i enlighet med tillverkarens anvisningar. Omvänd dina steg för att sätta allt på plats igen.

7 Ta av sump pump genom att skruva loss skruven på framsidan med en skiftnyckel. Lossa klämman som håller pumpen på plats med skiftnyckel. Ta bort slangarna och dra sumpen ut. Ersätt den med en ny sump, och vända dina steg att återansluta den.

8 Ta bort klippet i slutet av axeln som är ansluten till avloppsmagnet. Skruva av muttern på magnet med en hylsnyckel och ta bort avtappningsmagnet. Bänd bort förseglingen med skruvmejseln. Sätt den nya tätningen på sin plats, och skruva muttern på med hylsnyckel. Fortsätt att ersätta delar i omvänd ordning du tog dem.

Bosch diskmaskin Installation

Bosch diskmaskin Installation


Enligt JD Power 2008 pressmeddelande, "För en tredje året i rad rankas Bosch högst i kundnöjdhet med diskmaskiner." Bortsett från deras tillförlitlighet och effektiv rengöring, dessa Energy Star rankade enheter är extremt tyst. För att förenkla för gör-det-själv husägare, installera en Bosch diskmaskin liknar installera en standardenhet, och kräver inga speciella verktyg eller expertis.

Instruktioner

Förberedelse

1 Vänd på strömbrytaren på den elektriska panelen levererar ström till diskmaskinen i "off" -läge. Avlägsna den justerbara spark panelen från basen av den Bosch diskmaskin genom att lossa dess två fästskruvar. Sätt panelen på ena sidan för senare montering. Obs: Bosch diskmaskiner är placerad upp och ned i kartongen för enkel åtkomst till de baskomponenter när kartongen lyfts bort enligt instruktionerna.

2 Ta bort locket från elektriska fält på basen av diskmaskinen genom att lossa enda hex-skruv med en mutterdragare. Vrid locket åt sidan och skjut in flikarna på den motsatta sidan av spåren på den elektriska lådan. Placera locket på ena sidan.

3 Lossa slangklämman på den gamla diskmaskinen returledningen som skjuter ut från den övre sidan av den avfallskvarn med en platt skruvmejsel. Dra slangen och ta bort slangklämma. Mata slangen genom väggen av tvättställ Skåp och kassera den.

4 Dra nya räfflade plast diskmaskin returledningen genom väggen av underskåpet från diskmaskinen sidan. Placera samma slangklämma över den nya diskmaskinen slangen och skjut den över röret avfallsinlopp. Dra åt slangklämman ordentligt med skruvmejsel.

5 Vrid handtaget på diskmaskinen avstängningsventilen medurs för att stänga den. Denna ventil är monterad på varmvattenledningen som leder uppåt till diskbänken. Lossa tryckkopplingen på den gamla flexibla diskmaskinen vattenslangen genom att vrida det moturs med ett par kanal tång. Dra ut den gamla slangen genom den sida av diskbänksskåpet.

6 Dra en ny 8-fot långa flexibla inlopps diskmaskin vattenslang genom sidan av skåpet från diskmaskinen sidan. Trä kompressionskoppling på diskmaskinen avstängningsventil. Dra åt kopplingen ordentligt med kanal tång.

7 Trä den rätvinkliga slanganslutningen på den andra änden av diskmaskinen tilloppsslangen. Denna kontakt liknar en trädgårdsslang adapter med ett brett räfflade honkoppling i ena änden som skruvas på diskmaskinen, och en hangänga på den andra änden som skruvas in i diskmaskinen tilloppsslangen kompressionskoppling; kontakten levereras med ny diskmaskin tilloppsslangen. Ta tag i kontakten med kanal tång och dra diskmaskinen inloppsslangkopplingen säkert med en skiftnyckel.

8 Leta reda på lösa avloppsvatten returledningen undangömt i baksidan av diskmaskinen. Pressa klackarna på rätt storlek fjäderbelastade slangklämma tillsammans med kanal tång. Slip fjäderklämman över gummiavsnittet på änden av avloppsvattnet returledningen.

9 Vänd diskmaskinen över så att basen av enheten är på golvet. Skjut maskinen nära diskmaskinen hålighet med baksidan av maskinen vett skåpen. Dra avloppsvatten returledningen, tilloppsslangen varm och den elektriska anslutningskabeln genom öppningen i botten av maskinen.

10 Skruva de två justerbara fötterna under framsidan av diskmaskinen upp hela vägen för att tillåta den övre framsidan av diskmaskinen att rensa bänk. Sätts de två fasthållningsfästena i sina respektive slitsar på vardera sidan av toppen av maskinen och böja flikarna för att fästa konsolerna (hänvisa till de installationer instruktioner för riktningar).

Installation

1 Skjut diskmaskinen i öppningen och fiska i två slangar och elektriska kablar ut från botten så att du kan ansluta dem till diskmaskinen.

2 Justera fötterna på undersidan framför maskinen genom att skruva ut dem för hand tills ansiktet på diskmaskinens ställer upp med de intilliggande skåp och toppen rensar undersidan av bänk.

3 Komprimera klackarna på den fjäderbelastade slangklämma på gummi änden av diskmaskinen avloppsvatten returledningen med kanal tång. Tryck i slutet av den räfflade plastreturslangen som leder från avfalls i slutet av avsnittet gummi på slutet av diskmaskinen avloppsvatten returledningen. Släpp fjäderbelastade klackarna så att klämman klämmer de två slangarna ordentligt. Stoppa slangen ordentligt i botten av diskmaskinen.

4 Trä räfflade kopplingen på slutet av den flexibla inlopps diskmaskinen vattenslang på sin parning plastkopplingen. Hangängan av denna parning kopplingspunkter nedåt från den nedre framsidan av diskmaskinen. Dra den räfflade muttern ordentligt för hand.

5 Böj slutet av den nakna kopparjordkabeln sticker ut från den elektriska kabeln till en U med ett par nål nosed tång. Haka U över den gröna hex-skruv som skjuter ut från diskmaskinen chassit inuti den elektriska lådan. Dra åt skruven ordentligt med en mutterdragare.

6 Vrid den svarta kabeln som leder från matningskabel och den svarta kabeln i elcentral tillsammans. Skruva en plastkabelmuttern ordentligt på den vridna änden så att den bara tråden är täckt. Upprepa genom att förena de två vita kablarna tillsammans och säkra änden med en kabelmutter. Tuck trådarna i elcentral. Sätt på locket genom att haka flikarna i parningsplatser och trär hex-skruven tillbaka i sitt hål. Dra åt skruven ordentligt med en mutterdragare.

7 Öppna diskmaskinen och lokalisera håll parentes ovanför dörren som du tidigare bifogas. Sätt de medföljande skruvarna upp genom hålen i konsolerna, och fästa fästena på undersidan av den bänk genom att dra åt skruvarna med en stjärnskruvmejsel. Stäng luckan försiktigt medan du tittar upp för att se att dörren rensar skruvarna.

8 Vrid diskmaskinen strömbrytaren igen. Öppna tilloppsslangen varm avstängningsventilen. Inspektera passande att se till att det inte läcker. Koppla in diskmaskinen och kör en rengöringscykel. Inspektera undersidan av maskinen för att säkerställa att det inte finns några läckor.

9 Fäst sparka panel till botten av diskmaskinen med de två borttagna tidigare skruvar. Lossa de två justerskruvarna på vardera sidan av panelen för att sänka den inre justerbara panelen på golvet. Dra åt ställskruven för att slutföra installationen.

Bosch diskmaskin flödesvakten fel

Bosch diskmaskin flödesvakten fel


Även Bosch diskmaskiner är högt betyg av Consumer Reports, som alla hushållsapparater, Bosch elektriska komponenter är föremål för oväntat fel. Bosch flöde, eller "flyta" switch styr vattenflödet mycket som bollen kuk i en toalett cistern. Men i stället för flottören att driva en mekanisk ventil, ingriper det en elektrisk brytare som öppnar eller stänger vattenintaget ventilen. Följaktligen kommer en defekt nivåvippa antingen stoppa vatten strömmar in i apparaten, eller översvämma diskmaskinen utrymmet och köksgolvet.

avinstallation

Det första steget är att resa diskmaskinen elförsörjningsbrytaren på elpanelen, följt genom att stänga av diskmaskinen vattenförsörjning ventil under diskbänken. Ta sedan bort de två skruvarna som håller nedre frontluckan och lossa vattenledningen med en skiftnyckel. Ta ut den elektriska kopplingsdosan och notera orienteringen av de tre trådarna innan lossa anslutningsskruvarna och koppla ledningarna. Lossa skruven som håller fästet till anslutningslådan och lossa ledningsmutter med ett par kanal tång. Koppla ur vattenutloppsröret från avlopp eller avfallskvarn under diskbänken och mata röret genom hålet i skåpet. Öppna luckan och ta bort skruvarna från under bänkskivan. Lossa diskmaskinen nivå ben låsskruvarna och sänk diskmaskinen genom att skruva nivå benen uppåt med skiftnyckeln. Skjut försiktigt diskmaskinen ut mellan skåpen.

tryckkammaren

Gå till baksidan av maskinen. Leta upp vita vatteninloppsgrenrör på det nedre vänstra och lyft inloppsröret ur det blå plasttryckkammaren. Lyfta tryckkammaren ut ur dess bas. Koppla tilloppsslangen genom att dra den rakt ut från det nedre högra hörnet av tryckkammaren, och ta bort röda flyt aktivator stången från framsidan av tryckkammaren. Haka nivåvippan kablarna från låsclipset och strömkabeln kopplas bort genom att dra ut kontakten ur flottörnivågivare med ett par nål tång. Bänd vita luckan från toppen av tryckkammaren med en platt skruvmejsel; detta kommer att avslöja den röda plastflottören.

Flottörbrytare

För in skruvmejseln spets i urtaget på flottören sidan av brytaren och tryck nedåt för att frigöra fliken switch behålla. Sväng defekt flottörbrytare uppåt, glida fliken på baksidan av sitt urtag och ta bort brytaren. Installera den nya flottörbrytaren och tryck ner framkant tills det låses på plats. Placera kammarlocket tillbaka till tryckkammaren och tryck nedåt tills den snäpper på plats. Anslut kabelstammen till flottörbrytaren genom att trycka kontakten hela vägen in, och sedan fästa trådarna i låsclipset.

återmontering

Anslut tilloppsslangen. Sänka trycket kammaren in sin bas medan utfodring flottörens aktivator stången genom monteringshålen och in i hålet under flottören. Testa aktivator stången genom att lyfta upp och ned. Sätt i slanggrenröret in i toppen av tryckkammaren för att fullborda återmonteringen.

återinstallation

Mata diskmaskinen utloppsslangen tillbaka genom hålet mellan diskmaskinen hålighet och diskbänksskåpet, sedan försiktigt skjut diskmaskinen tillbaka till sitt urtag. Anslut vatten och elektriska matarledningar genom att vända de steg som beskrivs ovan. Justera diskmaskinen utjämning ben genom att rotera dem nedåt med skiftnyckeln tills den övre kanten av maskinen är i nivå med bänk; Kom ihåg att dra åt utjämning ben låsskruvar. Återmonteringsfästena på undersidan av bänk och ersätta luckan på undersidan maskinens framsida. Dra dräneringsslangen igenom och anslut den till diskhon dräneringsröret eller avfallskvarn, beroende på vad som är tillämpligt. Öppna vattentillförseln ventilen vrider el igen och testa diskmaskinen för att säkerställa att det fungerar och inte läcker.

Hur man installerar en Bosch diskmaskin

Hur man installerar en Bosch diskmaskin


Installera en Bosch diskmaskin tar normalt cirka två till tre timmar. Innan installation, koppla upp varmvattenledningen och avfalls linje under diskbänken. Bosch diskmaskiner finns några av de material som behövs för att slutföra installationen; andra material som du kommer att behöva köpa. De flesta av installationen kan slutföras med endast en liten VVS upplevelse. Om din elektriska erfarenhet saknas, överväga att anlita en elektriker för att installera nätsladden.

Instruktioner

1 Skruva av dragavlastning plattan för att komma åt den elektriska anslutningen på diskmaskinen. Anslut dragavlastning till dragavlastning plattan. Sätt i strömkabeln genom avlastningen plattan. Skruva klämman tätt runt nätsladden, se till att inte åt för hårt. Installera hela enheten i kopplingsdosan och fäst med skruven.

2 Ta bort 5 till 7,5 cm (2 till 3 tum) av höljet som täcker trådarna i änden av strömkabeln. Remsor 1,2 cm (1/2 tum) av höljet från de enskilda trådarna. Sätt den nakna koppar eller grön tråd i öppningen märkt "G" och dra åt skruven. Sätt den blå kabeln i öppningen märkt "N", och dra åt skruven. Sätt den bruna ledningen i öppningen märkt "L" och dra åt skruven. Skruvar bör inte vara för hårt åtdragen. Byt kopplingsdosan på diskmaskinen.

3 Fäst avloppsslangen med en skruvmejsel klämma eller pressa klämman till dräneringsanslutningen på baksidan av diskmaskinen. Anslut den andra änden av slangen till wasteline under diskbänken med en klämma. Se till att slangen är ordentligt ansluten innan du fäster med klämmorna.

4 Lägg försiktigt diskmaskinen på dess rygg. Linda lilla mässings armbågen med gängtätning och skruva i sötvatten anslutning på diskmaskinen, vanligtvis belägen bakom toe-spark lock. Fäst varmvattenledning till den andra änden av armbågen. Lägg vattenledningen i kanalen under enheten så att linjen går ut på baksidan av diskmaskinen. ställa försiktigt diskmaskinen upprätt igen samtidigt se till att den varmvattenledning kvar i kanalen. Vrid varmvatten på under diskbänken. Inspektera varmvattenledning efter läckande på båda anslutningarna.

5 Rulla Bosch diskmaskin under bänkskivan tills dörren är i jämnhöjd med den främre delen av luckor och lådor. Leta reda på de fyra nivåjusteringar på framsidan av diskmaskinen. Använd en skruvmejsel för att jämna diskmaskinen framifrån och bakåt, vrida medurs för att höja diskmaskinen och moturs för att sänka diskmaskinen. Upprepa att utjämna diskmaskinen från sida till sida.

6 Skjut förväg fäst fästen placerade ovanpå diskmaskinen så långt från varandra som det går. Sätt ett monteringsfäste skruven och dra åt helt. Upprepa med den andra konsolen.

7 Starta diskmaskinen och kör för en komplett cykel med några rätter eller diskmedel. Kontrollera tätheten på färskvattenslangen och på avloppsslangen. Installera han toe-spark locket på framsidan av diskmaskinen.

Hur man installerar Bosch Diskmaskiner

Hur man installerar Bosch Diskmaskiner


Robert Bosch Corporation tillverkar en rad produkter, bland annat elverktyg, bildelar och vitvaror. Bosch inbyggda diskmaskiner kräver en unik installationsprocessen. Om du ska byta ut gamla diskmaskinen med en Bosch, följ instruktionerna noga och gör jobbet mycket enklare.

Instruktioner

1 Stäng av strömmen till diskmaskinen kretsen vid brytaren panelen eller säkringsdosan.

2 Öppna panelen under din gamla diskmaskin och lossa elanslutningar.

3 Nå under diskbänken och stänga av varmvatten. Koppla sedan bort vattnet foder varma och dräneringsröret som kommer från diskmaskinen.

4 Lossa skruvarna och dra ut den gamla diskmaskinen.

5 Skjut in den nya Bosch diskmaskin upp till kanten av skåpet.

6 Applicera teflontejp på gängorna på vattnet foder varma och dra den nya vattenledningen till anslutningen.

7 Mata matarledningen och elektriska ledningar genom jakten på baksidan av skåpet i öppningen för diskmaskinen. Det kan bidra till att tejpa två ner till golvet med tejp för att hålla dem på plats.

8 Skjut diskmaskinen halvvägs i öppningen och mata dräneringsledningen tillbaka genom jakten i underdiskbänksskåpet. Anslut avloppsledningen till förfogande eller avlopp och dra åt klämman med en skruvmejsel.

9 Skjut diskmaskinen i resten av vägen. Ta bort front, undersidan av diskmaskinen (om det inte redan är borttagen). Nå under diskmaskinen och dra de elektriska och matarledningar framåt.

10 Applicera teflontejp till vattenanslutningen och anslut tillförsel radmatning till anslutningen med en U-nyckel.

11 Anslut kraftledningen till ledningarna i den elektriska kopplingsdosan (vit till vit, svart till svart, koppar till grönt tråd för marken) med tråd nötter. Stäng locket på lådan och säkra genom att dra åt skruvarna.

12 Fäst fästena i skåpet med skruvarna som medföljer diskmaskinen.

13 Slå på varmvatten och leta efter läckor i båda ändarna av fodret. Om det inte finns någon, sätta tillbaka undersidan panelen på framsidan av diskmaskinen.

14 Slå på diskmaskinen elektriska kretsen på brytaren panelen eller säkringsdosan och testa diskmaskinen. Se till inte läcker dräneringsledningen inte vid anslutningen under sink.

Bosch diskmaskin FAQ

Bosch diskmaskin FAQ


Bosch diskmaskiner är utformad för att minska platta vibrationer och buller produktion under rengöringsprocessen. Bosch tillverkar sin hemmabruk linjen för att uppfylla miljövänliga standarder som minskar vatten och energiproduktionen, samtidigt som minskar avfall biprodukter.

stilar

Bosch diskmaskiner har traditionella svarta och vita exteriörer, förutom modernare rostfritt stål exteriör finish med infällda eller bar dörrhandtag. Vissa modeller har dolt kontrollpaneler och anpassade främre yttre paneler, gjorda för att passa ditt kök skåp.

Bredd

Standard Bosch diskmaskiner mäter 24 inches bred. Från och med juni 2011 Bosch tillverkar två typer av diskmaskiner som är 18 inches bred.

Prestanda

Vissa Bosch diskmaskin modeller inkluderar energibesparande teknik och har halv belastning tvätta inställningar som sparar vatten när du bara tvätta några rätter. Bosch diskmaskiner som innehåller täckt värmeelement eliminerar risken för plastbehållare eller köksredskap smältning. Bosch diskmaskin modellerna har mellan fyra och nio tvätt- och torkinställningar.

Prissättning

Bosch billigaste diskmaskinsmodeller kostar £ 356, som 2011. Bosch dyraste diskmaskinsmodeller kostar £ 1364.

Felsökning Bosch Diskmaskin problem

Felsökning Bosch Diskmaskin problem


Bosch diskmaskiner är kända för sin tystnaden. Evolution 800-serien är anmärkningsvärt i att det är så gott som tyst. Flera pumpar minimera buller och vibrationer, som gör en solid bas. Problem med Bosch diskmaskiner kan innebära tallrikar, glas, grytor och stekpannor kommer ut smutsiga eller på annat sätt otillfredsställande, och till driftsproblem som att springa under en lång tid, inte startar, eller buller.

Instruktioner

1 Ordna disken ordentligt om Bosch diskmaskin blir högljudd. Du bör höra några vatten swooshing ljud men spolarmen bör inte bang mot någonting. Ladda diskmaskinen och sedan visuellt inspektera spolarmen avslutande innan du stänger dörren.

2 Vrid spolarmen om rätter inte får tillräckligt ren. Spolarmen kan hindras. Leta efter igensättning i munstyckena. Använd en tandpetare för att rengöra dem. Rengör filtret; ordna disken så vattenstråle når dem; och lägga mer tvättmedel om disken inte blir tillräckligt ren.

3 Lägg sköljmedel om disken är inte tillräckligt torrt i slutet av en cykel. Sköljmedel är avgörande om du vill rätter att komma ut torr. Kontrollera att du har valt den torra cykeln.

4 Öka hushållsvattnets temperatur om diskmaskinen verkar köra för länge. Du kan höja temperaturen på varmvattenberedaren, eller först försöka köra den varma kranen på diskbänken för ett tag att dra varmvatten till diskmaskinen.

5 Vrid vattenförsörjningen ventilen under sedan diskbänk om Bosch diskmaskin inte fylls med vatten. Det kan ha blivit avstängd.

Instruktioner för Bosch Diskmaskiner

Instruktioner för Bosch Diskmaskiner


Bosch är ett tyskt teknikföretag baserade i Gerlingen, nära Stuttgart. Företaget gör ett stort utbud av hemelektronik, bildelar och elverktyg, tillsammans med andra hem produkter. Bosch diskmaskiner är utseendet liknar de flesta andra modeller av hem diskmaskin på marknaden idag. Du måste veta hur man laddar, program och slå på din Bosch diskmaskin innan du kan börja rengöra disken. Låt ungefär fem minuter för denna uppgift.

Instruktioner

1 Öppna din Bosch diskmaskin och dra ut den nedre lådan. Skrapa bort överflödigt matrester från stora objekt som tallrikar och skålar och placera dem i racket. Rätter bör möta mitt på gallret, medan skålar eller andra objekt som kan samla vatten ska vara nedåt. Last bestick i korgen så nedsmutsade ändarna sticker ut i toppen.

2 Ladda muggar, koppar och glas i den översta lådan, nedåt. Lägg några lämpliga köksredskap platt på översta lådan. Se till att inga objekt i den övre eller nedre lådan störa spinn armarna nedanför de övre och nedre lådor.

3 Öppna tvättmedelsfacket sitter på insidan av diskmaskinsluckan genom att trycka den lilla plastfliken till höger om luckan. Lägg mellan 1 och 3 msk tvättmedel eller en i förväg uppmätt diskmaskin tablett. Även en msk kommer att rensa de flesta laster, använder mer för tyngre, smutsigare laster.

4 Tryck på "ON / OFF" på kontrollpanelen. Den föregående cykeln blinkar på skärmen tillsammans med den uppskattade tiden cykeln kommer att ta. Ändra cykeln, om det behövs, genom att trycka på en av de cykel knapparna bredvid den digitala displayen. Om du inte väljer en cykel, kommer de tidigare tvättråd upprepas.

5 Stäng luckan. Cykeln startar automatiskt. Om du har glömt ett objekt, öppna dörren en aning för att avbryta cykeln och låt ånga för att rensa. Tryck på "ON / OFF" -knappen och ladda dina saknade objekt. Stänga dörren och tryck på "ON / OFF" på nytt. Cykeln kommer att återupptas där den avbröts.

Felsökning och reparation en Bosch diskmaskin

Felsökning och reparation en Bosch diskmaskin


Bosch diskmaskiner finns i en mängd olika modeller med olika funktioner. Många av de grundläggande funktionerna i alla Bosch diskmaskiner är desamma. Felsökning vanliga problem som kan uppstå med någon av de modeller av Bosch diskmaskiner är det första steget som bör vidtas om problem uppstår. Många av de gemensamma utmaningar som uppstår kan lösas genom att följa några grundläggande felsökningssteg.

Instruktioner

Diskmaskinen startar inte

1 Stäng luckan helt. Om dörren inte är helt stängd och låst, kommer enheten inte att starta.

2 Vrid huvudströmbrytaren till "ON". Enheten kan inte slås på.

3 Kontrollera fördröjd start inställningar, om sådan finns. Lösgöra fördröjd start om den är aktiverad.

4 Kontrollera brytare för uttaget diskmaskinen är ansluten till. Om brytaren har löst ut, återställer det.

5 Inaktivera barnlåset, om sådan finns på modellen som används.

6 Välj en tvättcykel. Om en cykel inte har valts, kommer diskmaskinen inte startar.

7 Kontrollera vattenförsörjningen leder till diskmaskinen. Vrid vattentillförseln på om den är avstängd eller inte helt på.

Rätter inte ren

1 Kontrollera spolarmen att se till att den kan rotera helt. Flytta eventuella föremål som sitter i vägen för sprutarmen.

2 Öka eller minska mängden tvättmedel som används. Om hemmet har hårt vatten, använda mer tvättmedel; om hemmet har mjukt vatten, använda mindre tvättmedel.

3 Rengör filtret. Ett igensatt filter kommer att hindra diskmaskinens rengöringsförmåga.

4 Ordna disken så att vattendimma når alla objekt. Om rätter packade alltför tätt de inte kommer att få ren.

5 Använd en annan tvättcykeln inställning. Välj den cykel som är lämpligt för den typ av diskgods som tvättas.

Bosch diskmaskin säkerhetsfrågor

Bosch diskmaskin säkerhetsfrågor


Bosch diskmaskiner är konstruerade för effektivitet och kvalitet, enligt sin webbplats. Dessutom fick Bosch diskmaskiner högsta ranking för två på varandra följande år i JD Powers and Associates Major Home Appliance Kundnöjdhets Study. De handböcker som medföljer Bosch diskmaskiner lista säkerhetsfunktioner och säkerhetstips. Under 2009 Bosch påminde vissa modeller av sina diskmaskiner på grund av potentiella brandrisker.

säkerhets Recall

USA Consumer Product Safety Commission (CPSC) och Bosch utfärdat ett återkallande av flera modeller av diskmaskiner den 15 januari 2009 på grund av en elektrisk komponent kan överhettas och starta en brand. Vid den tiden hade 51 incidenter rapporterats, som innehöll 30 bränder som orsakade skador på egendom, enligt meddelandet minns. Inga personskador har rapporterats. Diskmaskiner ingår i återkallandet är modellnummer SHE43C, SHE44C, SHE46C, SHE56C, SHU33, SHU42, SHU432, SHU43C och SHU53A. Modellnumret finns på den övre högra sidan av inre dörr. De tillverkades mellan maj 1999 och juli 2005 och såldes från maj 1999 till december 2006. Om du äger en av dessa diskmaskiner, ska du sluta använda den omedelbart och kallar Bosch Recall Hotline, 800-856-9226, eller CPSC Hotline , 800-638-2772

Säkerhetstips

För att garantera din säkerhet när du använder en Bosch diskmaskin, jorda elektriska ledningar ordentligt. Använd inte ånga rengöringsmedel eller starka kemikalier för att rengöra diskmaskinen eftersom de kan producera giftiga ångor. Använd endast tvättmedel och sköljmedel avsedda för diskmaskiner, eftersom andra typer kan producera giftiga ångor och / eller alltför många skum. Du bör inte låta barn leka med diskmaskinens kontrollknappar, på luckan eller i diskmaskinen. Ladda knivar och andra redskap med handtag upp för att undvika nedskärningar.

Säkerhetsanordningar

Bosch diskmaskiner inkluderar säkerhetsfunktioner, till exempel ett barn lås för att förhindra ändringar i inställningarna och dolda värmeelementen för att minska risken för brännskador, enligt Bosch webbplats. Den perfekta Dörrsystem håller dörren i ett fast läge när den är öppen mer än 10 grader för att förhindra att det faller öppen och slå en person eller knäppa stängt på en persons fingrar eller händer. Bosch hemsida säger att NSF, en mat och hälsa säkerhetsorganisationen, intygar åtminstone en diskprogram för att döda 99,9 procent av bakterier. Dessutom SaniDry kondenstorkcykeln kombinerar en hög temperatur slutlig sköljning med en sköljmedel i en låg temperatur rostfritt stål badkar för bättre sanitet.