njuradenom

Godartad njurtumör

Godartad njurtumör


Det finns fem vanliga typer av godartade, eller icke-canerous, njurtumörer, vilka alla är asymtomatiska. I många fall godartade njurtumörer är inte livshotande; men de kan fortfarande orsaka problem om de blir för stora.

Godartad njurtumör

Njuradenom

Den vanligaste typen av godartad njurtumör är njur adenom. Enligt American Cancer Society, dessa är små och långsamt växande tumörer. De är svåra att skilja mellan njurcellskarcinom och är vanligtvis behandlas som om de vore njurcancer.

Oncocytoma

Oncocytoma tumörer växer ganska stora i storlek. Oncocytoma njurtumörer kan ibland förväxlas med njur adenom, och är vanligtvis behandlas som sådana. Dessutom är oncocytoma tumörer typiskt sett mer hos män än hos kvinnor.

angiomyolipom

Angiomyolipom är en genetiskt nedärvd form av njurtumörer. De flesta personer som diagnostiserats med angiomyolipom också diagnostiseras med en sällsynt ärftlig sjukdom som kallas tuberös skleros. Tuberös skleros kan orsaka tumörer i hela kroppen, inte bara på njuren.

fibrom

Fibrom tumörer är tumörer i vävnaden. De är vanligare hos kvinnor än hos män.

lipom

Lipom tumörer växer inom de fettceller och den omgivande vävnaden. De växer vanligtvis stor och på grund av sin storlek de blir smärtsamt. De är vanligare hos kvinnor än hos män.