mantis jordfräs startar inte

Min 2000 Ford Windstar startar inte

Min 2000 Ford Windstar startar inte


Om 2000 Ford Windstar inte startar, faller problemet i en av två kategorier. Den första kategorin är om motorn inte kommer att veva, och den andra är om vevar motorn men startar inte. Om motorn inte vev, är den mest sannolika orsaken batteriet och elsystemet. Om motorn vevar men startar inte, kan det vara ett problem i bränsleleveranssystem. Söka en kvalificerad mekaniker om du inte är säker på att göra dessa reparationer på egen hand.

Instruktioner

1 Öppna motorhuven och stötta upp den med prop staven. Kontrollera att batterikablarna och terminaler är täta och fria från korrosion, olja och smuts. Kontrollera att chassits jordterminalerna är säkra och fria från korrosion, olja och smuts. Om anslutningarna är smutsiga eller korroderade, använd en stålborste för att rengöra batteripolerna och kabelanslutningar. Dra åt alla lösa anslutningar.

2 Starta motorn. Använda en digital voltmeter för att mäta spänningen över batteripolerna. Vrid digital voltmeter med inställningen DC. Placera den röda sonden på den positiva batteripolen och placera den svarta sonden på den negativa batterichassijordanslutning. Spänningen bör vara ungefär 12,8 volt. Om spänningen är mindre än 12,8 volt, det finns ett problem i batteriet eller laddningskretsen. Ladda batteriet sedan försöka starta bilen igen. Om detta inte löser problemet, reparera eller byta ut generatorn eller ledningar.

3 Mät spänningen vid startmotorsolenoiden medan motorn dras runt. Spänningen bör vara ungefär 12 volt. Om spänningen är 12 volt, kan det vara ett problem med starter. Leta upp startrelä genom att följa startmagnettrådarna tillbaka till brandväggen. Vrid tändningsnyckeln på men inte starta motorn och mät spänningen över reläspolen tråd. Spänningen bör vara ungefär 12 volt. Om spänningen är korrekt och start inte fungerar, byt startreläet.

4 Stäng av motorn. Ta bort och inspektera bränslefiltret. En smutsig bränslefilter kommer att begränsa mängden bränsle som levereras till cylindrarna. Byt ut filtret om det behövs. Om motorn fortfarande inte startar, har en kvalificerad tekniker titta på motorn. Det kan finnas ett internt problem i bränsletillförselsystemet. Teknikern kommer att använda ett elektroniskt verktyg tjänst för att övervaka sensorerna motor, motor timing och elektronisk styrenhet. De data som samlas in från den elektroniska serviceverktyget kommer att hjälpa teknikern att diagnostisera problemet.

Min Toyota RAV4 startar inte efter byte ett batteri

Min Toyota RAV4 startar inte efter byte ett batteri


Ett dött batteri är ofta det första problemet som kommer att tänka på när en bil inte startar på rätt sätt. Toyota Rav4, som med alla andra bil, har flera olika komponenter som ingår med att starta motorn. Att veta hur man diagnostisera och felsöka vanliga problem med att starta en motor kan spara tid, frustration och pengar när du arbetar på din Toyota Rav4. Med lite kunskap om grundläggande auto mekanik, kommer du att ha din Rav4 tillbaka på vägen innan den går en svett.

Instruktioner

1 Öppna motorhuven för Rav4. Kontrollera anslutningarna på batteripolen att säkerställa att de är ordentligt åtdragna. Ibland kommer wriggling anslutningarna till batteripolerna trängs de elektriska anslutningarna, så att de är korrekt sammanfogade till terminalerna. Starta Toyota att se om det fungerar efter slingrande trick.

2 Inspektera ändarna av anslutningar terminal för att se om de cirkulära kopplingspunkter är korroderade. Om de är svårt skadade, då de inte kan ha möjlighet att direktverkande el från batteriet till startmotorn. Byte av anslutningarna handlar om att ersätta hela kablaget som ansluter Rav4 elsystem till batteriet. De huvudsakliga batterikablarna kan också inspekteras visuellt för sliten, trasig eller exponerade ledningar. Vissa Rav4 modeller är kända för dåliga batterikablarna.

3 Testa generatorn. Om du har kört dig Rav4 och det förlorar makt och stänger efter 20 till 30 minuters körtid och startar inte, så är det ett tecken på en misslyckad generator. Mäta laddningsutgång med hjälp av en induktiv amp sond, som är fastklämd runt BAT (B +) kabeln som ansluter till generatorn. Strömstyrkan bör läsa mellan 120 och 155 ampere. Bildelsaffärer har även möjlighet att använda en bänk testare för generatorer. En inte generatorn kommer att möjliggöra en ny och fulladdat batteri rinna utan att kunna ladda det. Som ett resultat, även en ny bil batteri som är korrekt ansluten till batterikablarna och elektrisk utnyttjande, inte kommer att starta Rav4.

4 Sätt tillbaka starter. Leta reda på start på Rav4 motor genom att spåra den positiva batterikabeln, som slutar vid starter och magnet. Startmotorn är en del som liknar två cylindrar förbundna med varandra, med en cylinder som har en större storlek än den andra. Om start är tillgänglig, ta bort den med hjälp av en hylsnyckel att skruva skruvarna som förbinder start till svänghjulet. Ta bort den negativa batterikabeln innan du tar bort startmotorn.

5 Byt ut tändstift, som kan skruvas med hjälp av en hylsnyckel. Skruva nya tändstift i och dra åt för hand. Kontrollera bruksanvisningen för den specifika åtdragningsmoment eftersom varje Rav4 motor kan variera från år till år.

Toyota Truck Tänd startar inte

Toyota Truck Tänd startar inte


Tändningsnycklar är tillbehör på bilar runt om i världen som ofta inte ens få en andra tanke när ansluten till din nyckelring. Dessa tangenter sätts in din tändning för att slå på dina tillbehör eller starta bilen. Ibland kan dock nyckeln kan inte vända i tändningslåset och bilen startar inte. Du måste sedan felsöka problemet med hjälp av en lite uppfinningsrikedom.

Instruktioner

1 Vicka nyckeln i tändningslåset och vrida ratten hårt i båda riktningarna för att försöka lossa det som fastnat i systemet. Detta kan frigöra hjulen och tillåter dig att vrida om nyckeln.

2 Spray WD-40 smörjmedel på nyckeln och låscylindern för att försöka ta ur nyckeln med mindre friktion.

3 Placera en påse med is på din nyckel för att få nyckeln att dra ihop sig i storlek något. Överanvändning kan ha upphettas nyckeln och lät det att expandera, och detta kan hindra den från att sätta in i nyckelöppningen på rätt sätt.

4 Stick en tråd eller flat i den tomma tändplatsen för att se om det finns något i det som begränsar dig från att sätta in nyckeln hela väggen, som också kommer att hindra dig från att vrida den. Du kan ha förlorat en del av nyckeln eller annan bit av skräp i cylindern.

Hur felsöker jag en Poulan motorsåg som har Fuel & Spark men startar inte?

Hur felsöker jag en Poulan motorsåg som har Fuel & Spark men startar inte?


När en Poulan motorsåg har bränsle och en gnista men startar inte, kan allvarliga motorproblem vara att skylla. Tvåtaktsmotorer arbetar med tre huvudområden av funktionalitet: gnista, bränsle och komprimering. Om gnistan eldas vid rätt tidpunkt och rätt mängd bränsle når förgasaren, lämnar den kompression som den största boven. Förlust i kompression kan orsakas av slitna tätningar och packningar på förgasaren eller vevaxel, eller i närheten av kolven och cylindern. Dessa stora problem kan inte vara fastställbara.

Instruktioner

1 Dump någon gammal eller dålig gas. Fyll sågen med nyblandade bränsle. Se till att bränslet når förgasaren. Koppla huvudbränsleledningen från förgasaren med nål-nosed tänger och hålla motorn upp och ned. En liten mängd bränsle bör droppa ut ur förgasaren och bränsleledningen.

2 Byt bränsleledningar och bränslefiltret, eller rengöra förgasare med förgasare renare om bränsle inte är korrekt att nå din förgasare.

3 Se till att tändstiftet är ren, gapped och skjuta vid rätt tidpunkt. Byt ut tändstiftet om det är korroderade eller smutsiga. Kontrollera tändkablar att se till att de inte vidrör metall på motorn. Se till att tändningen är inte fel.

4 Testa motorn med kompressionsmätaren. Koppla loss tändstiftet gummiluckan och skruva av tändstiftet med hylsnyckel. Ta bort den från motorn. Sätt spetsen på kompressionsmätaren i tändstiftshålet.

5 Pumpa kompressionsmätaren till önskat motortryck. Gemensam Poulan motorsågs modeller använder 90-110 psi i sin motor (se modell servicemanual för specifikt tryck). Se till att trycket inte sjunker under det begärda beloppet under testperioden. Om trycket faller, är komprimering går förlorad i motorn.

6 Kroka luftfilterkåpan och cylinderkåpa från toppen av motorkroppen. Ta bort luftfiltret från dess monteringsposten. Skruva loss de två skruvarna ovanför och under luftfiltrets monteringsposten. Dra av choketäckplåten och spjäll skruvar.

7 Skruva förgasaren från dess monteringspackning. Ta bort den från motorn. Ta bort packningen under förgasaren. Inspektera insugningsröret på motorn. Ersätta packningen. Demontera, ren och serva din förgasare.

8 Sätt tillbaka delarna i omvänd ordning. Testa komprimering igen. Om komprimering fortfarande går förlorade, troligen har du ett problem i hålet, kolv eller cylinder eller packningarna på båda sidor av vevaxeln behöver bytas. Dessa reparationer bör endast utföras av behörig fackman.

Hur man fixar en hantverkare åkgräsklippare Det vevar långsamt & startar inte

Hur man fixar en hantverkare åkgräsklippare Det vevar långsamt & startar inte


Försöker starta en hantverkare åkgräsklippare som vevar långsamt och startar inte kan vara en frustrerande upplevelse för samvetsgranna husägare som gillar en trim gräsmatta. En hantverkare åkgräsklippare som är långsamt vev och inte startar kan ofta vara ett tecken på ett gammalt batteri eller en som har förlorat sin laddning. En gammal, slitna eller skadade batteriet bör bytas ut så att Craftsman åkgräsklippare kan lätt startas för klippning.

Instruktioner

1 Park Craftsman ridning gräsklippare på en plan yta och dra åt parkeringsbromsen ordentligt för att förhindra gräsklipparen från att rulla. Ta ut nyckeln ur tändnings att förhindra oavsiktlig start.

2 Sätt på handskar för handskydd och skyddsglasögon för att skydda ögonen. Höj huven på Craftsman gräsklippare och leta reda på batteri.

3 Ta bort spännbandet genom att lossa muttern och bulten på sidan med en skiftnyckel. Dra remmen från hela batteriet och placera den åt sidan.

4 Lossa muttern och bulten som håller kabeln till den negativa polen på batteriet. Identifiera negativa kabeln i den svarta plastbeläggning och minuspolen markerad med ett minustecken (-). Dra kabeln från terminalen och lägg den åt sidan.

5 Ta bort den positiva kabeln från den positiva polen på batteriet. Identifiera den positiva kabeln genom den röda plastbeläggning och den positiva batteriterminalen märkt med ett plustecken (+). Lossa muttern och bulten som håller kabeln till terminalen med en skiftnyckel. Dra kabeln från terminalen.

6 Lyft ut batteriet ur Craftsman åkgräsklippare motorrummet. Skaffa en kompatibel ersättningsbatteri för din Craftsman modell och placera den i facket.

7 Fäst den positiva (röd) batterikabeln till den positiva (+) batteripolen först. Fäst den negativa (svarta) batterikabeln till den negativa (-) batteripolen sist. Dra åt skruvarna som håller kablarna till terminalerna ordentligt med en skiftnyckel.

1998 Dodge RAM 1500 startar inte

1998 Dodge RAM 1500 startar inte


Om 1998 Dodge Ram 1500 startar inte, finns det några åtgärder för felsökning du kan prova innan du tar den till en mekaniker. Felsökning med dessa steg kommer att spara pengar och tid om du kan räkna ut och åtgärda problemet. Även om du inte räkna ut exakt problemet kan du kunna begränsa den som hjälper mekanikern fixa Ram snabbare.

Instruktioner

1 Släpp motorhuven, öppna den och fäst med motorhuven armen.

2 Kontrollera batteriet för tecken på korrosion. Korrosion ser ut vit skorpa runt batteripolerna och kablarna.

3 Använd stålborste för att rengöra batteriet och dess terminaler om du märker korrosion.

4 Dra batterikablarna med mild till måttlig kraft. Om de lossnar, måste de dras åt med skiftnyckel.

5 Sätt din nyckel i tändningslåset och vrid den till tillbehör. Slå på strålkastarna och kontrollera att se om de kom på. Om de gjorde det, då batteriet är bra.

6 Vrid nyckeln till läget i tändningen. Innan du startar din Dodge Ram, bör varningsindikatorer på instrumentpanelen tänds. Om du redan har kontrollerat batteriet och varningslamporna inte tänds, måste du byta ut tändningslåset.

7 Kontrollera gas mätare. Du har förmodligen inte slut på gas, men låt inte stolthet hålla dig från dubbel kontroll av gastmätaren. Nästan alla har slut på gas på en eller annan punkt. Om tanken är på tom, måste du köpa cirka tre liter gas för att få din lastbil i rörelse och in i en bensinstation.

8 Kontrollera fördelarlock. Om du har haft en hel del regn eller mycket fuktig väder, är det möjligt att fukt har smugit sig in i fördelaren och orsakat motorn slutar fungera. Ta bort fördelarlocket och inspektera den för fukt. Om du ser någon fukt alls använda dina rena pappershanddukar för att torka den fullständigt. Kontrollera locket för eventuella brott, sprickor eller stympning som dessa skador kan leda till att locket läcker. Återgå locket och prova motorn igen.

Varför en gräsklippare startar inte

Varför en gräsklippare startar inte


Villaägare ofta förlitar sig på en gräsklippare att hålla gräs snyggt och trim. Som ett resultat, kan det vara mycket frustrerande när gräsklipparen inte startar precis som du är redo att klippa din gräsmatta. Men i många fall behöver du inte rusa din gräsklippare till verkstaden. Det kan finnas flera enkla orsaker bakom en gräsklippare underlåtenhet att starta, och du kan lösa de flesta av dem själv.

gas Problem

Det kan tyckas självklart, men kontrollera din gräsklippare för att se till att det finns gas i tanken. Om det finns gott om bränsle i klipparen men det fortfarande inte kommer att starta, kan gasen vara inaktuella. Gas kan lätt gå illa om det inte har använts under en lång stund. Som ett resultat, är det en bra idé att tömma din gräsklippare i slutet av varje säsong och fylla på följande år. Du kan suga ut unken gas och ersätta den med en ny leverans, men tänk på att ta den gamla bränsle till en farligt avfall plats i ditt område.

svämmade Engine

Om du har försökt att starta gräsklipparen under en längre period, eller om det upprepade gånger stannar, kan du fortsätta att driva primer knappen i hopp om att gräsklipparen så småningom kommer att starta. Men priming gräsklipparen släpper gasen till motorn, och kan faktiskt översvämma förgasare och cylinder med bränsle, vilket kan hindra gräsklipparen från att starta. Du kan vanligtvis avgöra om detta är problemet genom att lukta klippaggregatet, eftersom oförbränd gas har en stark, distinkt doft. Om du misstänker att motorn är översvämmad, låt klipparen sitta i ca 15 minuter, så att gasen har tid att avdunsta. Försök sedan att starta den igen.

Defekt Spark Plug

Din gräsklippare startar inte om det finns ett problem med tändstiftet. Kontrollera om tändstiftet har lossnat, och dra åt den vid behov. Smuts på tändstiftet kan också hindra gräsklipparen från att starta, så rensa bort all gas, olja eller annan smuts som kan ha samlats med en stålborste. Se till att tändkabeln inte har lossnat eller skadas. Slutligen, kontrollera tändstiftsgapet med hjälp av ett tändstift mätare för att mäta avståndet mellan dess mittelektrod och jordelektroden. Rådgör med din bruksanvisning för att säkerställa att avståndet uppfyller de nödvändiga kraven. Om tändstiftet är skadad, byt ut den omedelbart.

Dead Batteri

Din gräsklippare kan också misslyckas med att starta om det finns ett problem med batteriet. Se till att batteriet är fulladdat. Inspektera kablar också, och dra åt vid behov. Om batteripolerna är smutsiga, rengör dem noga också.

Min Milwaukee 18V batteri startar inte Laddning

Min Milwaukee 18V batteri startar inte Laddning


Milwaukee 18-volts batterier kan innehålla 15 nickelkadmiumceller (NiCad) eller fem litiumjon (Li-ion) celler. Anledningen din Milwaukee 18-voltsbatteri startar inte laddningen kan variera, beroende på vilken typ av cell batteriet innehåller. Om batteriet innehåller Li-ion celler och det är batteriet som har gått dåligt, då måste du få det kontrollerat ut professionellt, eftersom de innehåller överspänningsbrytare som inte lämpar sig för DIY reparationer. Det första du måste ta reda på är om batteriladdaren fungerar.

Instruktioner

1 Kontrollera säkringen i Milwaukee batteriladdaren. Leta upp säkringslocket - det vanligtvis har ett diagram över en säkring eller kan helt enkelt ange "säkring".

2 Ta av locket. Använd en liten skruvmejsel för att lyfta av locket, eller om den har en skruv, använd en lämplig skruvmejsel för att lossa skruven och ta bort locket.

3 Lyft ut säkringen från säkringshållaren. Använd fingrarna för att lossa den. Om du kan se igenom det yttre höljet av säkringen, kan du se om säkringen har gått. Den tunna kabeln är ansluten till vardera änden av säkringen kommer att brytas. Om det är bruten, få en identisk säkring ur en elektrisk butik. Om du inte kan se igenom det yttre höljet, är det enklare att köpa en ersättningssäkring.

4 Ersätt den befintliga säkringen, om det inte är sönder, eller infoga en ny säkring. Tryck säkringen i säkringshållaren med hjälp av fingrarna. Byt ut säkringslocket. Antingen tryck det på plats eller dra åt skruven med skruvmejseln.

5 Sätt batteriet på laddaren. Om det inte kommer att börja ta betalt, den skyldige var säkringen. Om det inte kommer att börja ta betalt, kontrollera märkningen på batteriet för att avgöra om det innehåller litium-jon eller nickelkadmiumceller. Etiketten är tydligt märkta "NiCd" eller "Li-ion." Om det innehåller litiumjonceller, få den kontrollerad av din Milwaukee leverantör. Om det innehåller nickelkadmiumceller, genom att följa stegen i avsnitt 2.

En helt fullgöra din Milwaukee batteri. Det är sannolikt att hålla en liten avgift, även om du inte kan ladda den. Sätt batteriet i verktyget och slå på den.

2 Låt det gå, även om det drivs med låg effekt. Vänta tills det tar stopp, sedan stänga av den och låt den stå i 15 minuter eller mer. NiCd batterier förlorar sin förmåga att ta ut över tiden som kristallerna inuti cellerna ökar i storlek, vilket innebär att de inte kan ta ut korrekt. Helt urladdning cellerna bryter kristallerna ner, gör det möjligt att börja ladda igen.

3 Upprepa processen genom att slå på enheten och låta den gå. Du hittar det fungerar, även om det inte för några minuter sedan. Vänta tills det tar stopp, låt den vila sedan försöka igen tills enheten inte längre fungerar. Milwaukee batteriet är helt urladdat.

4 Sätt in batteriet i laddaren. Slå på laddaren, du hittar det börjar laddningen som processen att helt ladda ur batteriet har låtit cellerna bryta ner, vilket ökar ytan, och de kan nu behålla energi.

Min 2000 Lincoln LS startar inte

Min 2000 Lincoln LS startar inte


LS är en medelstor sedan av Lincoln, tillverkad mellan 2000-2006 årsmodeller. LS har både V6 och V8 variationer på dess motor och antingen en manuell eller automatisk fem-växlad växellåda. Om din Lincoln LS misslyckas att starta, kan problemet vara i tändsystemet, batteriet, bränsleleveranssystem, eller andra områden som är svårare att diagnostisera.

Instruktioner

1 Kontrollera bränslenivåer. En av de vanligaste anledningarna till att Lincoln LS startar inte beror på att det är slut på gas.

2 Testa alla tändstift med hjälp av en gnista testare. Om en plugg underlåter att tända luft / bränsleblandningen, kan detta också leda till Lincoln oförmåga att starta upp.

3 Sätt nyckeln i tändningslåset och vrid Lincoln på utan att försöka starta den. Lyssna efter bränslepumpen för att trycksätta. Om du hör ingenting, kan detta vara en indikation på en felaktig bränslepumpen.

1 Hoppa starta Lincoln LS batteri, eftersom det kan vara död.

2 Kör LS på en ledig för upp till 10 minuter om skjuts är framgångsrik. Sedan stänga av motorn och ta bort startkablarna. Om LS inte kan börja om igen, är detta ett tecken på att batteriet inte kommer att hålla en laddning och behöver bytas ut.

3 Testa starter och tändningslåset om skjuts misslyckas.

Skäl till varför en Gräsklippare startar inte

Skäl till varför en Gräsklippare startar inte


Föreställ dig att gå ut för att klippa din gräsmatta på en varm och solig dag bara för att upptäcka att din gräsklippare startar inte. Inte ringa en professionell eller ge upp dina planer för att få din gräsmatta skära ännu. Diagnostisera problemet med hjälp av de vanligaste situationerna och lösningar för att fixa din gräsklippare.

Tändkabeln

Se till att tändkabeln är ansluten, särskilt om det är första gången under säsongen du använder din gräsklippare. Se till att kontakten är gapped och korrekt installerad. Om det inte finns några problem med tändstiftskabeln, kan du behöva byta ut antingen punkter, om du har en äldre maskin, eller en tändmodul om du har en relativt ny gräsklippare.

Bränsle

Gräsklipparen behöver bränsle för att köra. Se till att du har tillräckligt med bränsle för att starta och hålla motorn igång. Om klipparen har suttit ett tag, suga bränsle ut och ersätta det med nytt bränsle. Inspektera bränsleledningen för veck eller hål. Byt bränslefilter om det är igensatt eller inte har förändrats på ett tag.

Batteri

Batteriet hjälper till att få klipparen upp och gå. Ladda batteriet och kontrollera terminalerna för korrosion och för att se om de är ordentligt fastsatta. Om batteriet laddas men håller inte laddningen, är det högst sannolikt dåligt och behöver bytas ut.

Körs och Dies

Om din gräsklippare startar och kör en stund innan han dog, kan du behöva rengöra eller bygga förgasaren. Gräsklipparen kan också ha en luftläcka i motorn, så se till att packningarna är fullständiga och alla bultar på lämpligt åtdragna.