justering av bandhastighet kassettdäck

Hur man mäter ett bromscylinder för Air Brake justering

Hur man mäter ett bromscylinder för Air Brake justering


Om du kör ett fordon tillräckligt stor för att använda ett luftbromssystem, är det oerhört viktigt att förstå hur man mäter rörelse hos tryckstången i bromscylindern så att du vet när en broms justering behövs och när bromsarna är rätt inställda . Avståndet tryckstången reser in och ut ur bromscylindern, även brukar kallas en broms pod, är mätningen som behövs för att avgöra detta och kan också indikera behov av mekaniska reparationer.

Instruktioner

1 Släpp parkeringsbromsen. Om traktorn och släpet är kopplade, engagera parkeringsbromsen på bilen vid mätning av vagnens stötstänger och lossa släpfordonsbromsar. Vid kontroll av tryckstång mätningar på lastbilen släpper traktorns bromsar och engagera släpets bromsar för att hålla dragvagn rullar. Om lastbilen och släpvagnen inte är kopplade, blockera hjulen innan du fortsätter.

2 Leta reda på bromscylindrar på enheten. Märk kanten av tryckstången där det lämnar kammaren med krita. Placera luftbroms verktyget på botten av bromsjusterare och dra mot dig. Dra tills tryckstången stannar och gör ett annat varumärke med krita.

3 Håll bromsjusteraren ut ur bromscylindern med en hand. Mät avståndet mellan de två krita märken med måttband med hjälp av den andra handen. Om avståndet mellan de två varumärkena är mer än 3/4 tum, justera bromsarna om de är manuella. Om avståndet mellan markeringarna är mer än 3/4 tum och enheten använder automatiska bromsjusterare, kan de behöva repareras eller bytas ut snarare än justeras.

Hur man rengör kassettdäck Heads

Hur man rengör kassettdäck Heads


Bandspelare är inte konstruerade för att arbeta för mer än 20 eller 30 timmar utan rengöring. Efter denna tid, kan banddäckhuvudena blir igensatta med smuts och olja, vilket minskar uppspelningskvalitet av banden. Smuts på band däck huvuden kan också öka chanserna att band filmen kommer att komma ut och bli förstörda. Lyckligtvis är enkel rengöring av kassettdäck huvuden av någon bandspelare.

Instruktioner

Kommersiell Tape Cleaner

1 köpa några rengöring band (torr eller våt typer) från en elektronisk butik. Torra band fungerar genom att ha ett vidhäftande skikt som attraherar smuts från huvudet till bandet. Den våta metoden fungerar mer traditionellt. Fukt från bandet gnuggar på däck huvuden, som lösgör smuts och gör det fastnar på bandet. Båda metoderna bör fungera lika bra.

2 Öppna kassettdäcket och ta bort tejpen för närvarande inne i däcket. . Dra inte ur bandspelaren om du använder en färdigköpta band renare.

3 Läs och följ alla riktningar på förpackningen av rengörings band. I allmänhet placera rengöringsband i bandspelaren. Stäng locket. Tryck på "play" -knappen på bandspelaren och låta bandet löpa förrän de stannar bandet.

manuell rengöring

1 Öppna kassettdäcket och ta bort tejpen för närvarande inne i däcket. Koppla bandspelaren från eluttaget, för att undvika störningar som du rengör tonhuvudena.

2 Fyll en grund behållare med tvättsprit. Doppa en tops i alkohol och gnugga försiktigt över bandhuvudena. Detta bör ta flera minuter för att rengöra ordentligt. Vrid huvudet när du arbetar, och ägna särskild uppmärksamhet åt spåren mellan huvudena.

3 Anslut bandspelaren tillbaka till eluttaget. Tryck på "play" -knappen på bandspelaren och låt den gå i flera minuter. Detta kommer att ge bandhuvudena tid att torka ut innan du använder spelaren för kassetter igen. Ljudkvaliteten på bandet ljud bör vara bättre efter rengöring.

Hur man reparerar en Sony kassettdäck

Hur man reparerar en Sony kassettdäck


Kassettdäck är ganska komplicerade ljudenheter och de har många små rörliga delar. Om du inte har en stor mängd erfarenhet av att arbeta på elektronik av denna typ, är det bäst att lämna reparationer till en professionell, särskilt om du inte har servicemanualen för kassettdäcket. Men det finns några grundläggande saker du kan göra för att åtgärda vanliga problem som inte kräver en ingenjörsexamen.

Instruktioner

Låg effekt eller ingen volym

1 Kontrollera att din Sony kassettdäck är ansluten till mottagaren eller högtalarna och att rätt ingång är vald på mottagaren om du har problem med låg volym.

2 Höj volymen på mottagaren långsamt efter att ha kontrollerat att kassettdäcket är korrekt ansluten.

3 Rengör bandhuvudena i kassettdäck med en torr rengöringskassett lösning. Dessa rengöringsmedel är tillgängliga via de flesta butiker som säljer hem ljudelektronik eller genom ett flertal online-återförsäljare.

4 Kontrollera att se till att kassetten rör sig i kassettdäcket genom att lyssna och titta inuti under uppspelning. Försök med en annan kassett efter att ha kontrollerat att mekanismen rör sig.

Inget ljud från en kanal

1 Försök att spela en annan kassett i däck om inget ljud kommer från vänster eller höger kanal. I vissa fall, kan kassetten vara problemet och inte kassettdäcket.

2 Kontrollera att kabeln är korrekt ansluten från kassettdäcket till din mottagare. Om så är fallet, prova att byta ut kabeln för en som du vet fungerar.

3 Spela upp en annan ljudkälla för att se till att problemet är inte med mottagaren eller högtalarna. Försök att använda en radio eller skivspelare som du vet fungerar.

4 Rengör tonhuvudena med isopropylalkohol och en ren bomullspinne. Uppbyggnad av metalloxid från kassettband kan orsaka en eller båda sidorna av kassettdäcket blir felaktig. Låt tonhuvudena torka i 15 till 20 minuter innan du testar däck efter att ha använt isopropylalkohol.

Verktyg för justering av bilstrålkastare

Verktyg för justering av bilstrålkastare


Korrekt justering strålkastare spelar en avgörande roll i säker mörkerkörning. Strålkastare som syftar för lågt gör det svårt att se tillräckligt långt framåt, medan de som syftar alltför hög kan blinda förare av mötande fordon.

verktyg

Du kan enkelt justera din strålkastare med hjälp av en stjärnskruvmejsel och vissa maskeringstejp. Parkera på en plan yta vänd mot en vägg eller garageport, med tillräckligt utrymme för att backa upp cirka 25 fot.

Procedur

Parkera bilen nära väggen eller dörr med halvljus på. Markera de horisontella och vertikala mitt för varje strålkastare med maskeringstejp. Säkerhets bilen upp cirka 25 fot. Använd skruvmejsel för att vrida justerskruvarna placerade på vardera sidan av varje strålkastare för att flytta ljuset uppåt, nedåt, åt vänster eller höger.

Inriktning

När korrekt justerade från 25 meters avstånd, bör halvljus linje mellan 2 och 4 inches både under och till höger om de tejpade centrum på väggen. Denna anpassning kommer att förhindra bländande av mötande trafik samtidigt som tillräckligt synliga för föraren.

Synlighet

Korrekt justerade strålkastare ger synlighet på 300 till 500 fot framåt med halvljus, och 500 till 1800 fot med helljus. Dessa områden varierar så mycket på grund av effekterna av faktorer såsom lastvikt och fordonets höjd.

Vilka är de problem som orsakas av dålig justering ventil?

Vilka är de problem som orsakas av dålig justering ventil?


Fordonsmotorer är precision maskiner; förflyttning av många delar måste synkroniseras noggrant för att göra motorn korrekt utföra. Insugs- och avgasventilerna är kritiska komponenter för optimal motorprestanda. Dessa ventiler innehåller mekanismer som måste ställas in på rätt sätt för att möjliggöra förändringar i temperatur och kompensera för material slitage. Kör en bil med felaktigt justerade insugs- och avgasventilerna kan ha en skadlig effekt på din bil.

ojämn tomgång

Alla insugs- och avgasventiler i en motor måste öppna och stänga vid rätt intervall för att låta motorn gå smidigt. Dessa ventiler har en liten mängd av spel mellan själva ventilen och den mekanism som aktiverar ventilen. Detta spel kallas "lash". Om ventilglappet är felaktigt inställd (för mycket spelrum, eller inte tillräckligt), kan motorn svarar genom att köra grov tomgång, särskilt under uppvärmningen.

reducerad effekt

Insugs- och avgasventiler som inte är anpassade för att öppna och stänga vid rätt tidpunkter försämra en motor förmåga att göra maximal effekt. Insugningsventiler styra när och hur länge bränsle tillåts komma in i förbränningskammaren, och måste synkroniseras med hastigheten på kolvarna för att tillåta den maximala mängden av blandning in i motorn. Avgasventiler utför en liknande funktion, förutom deras syfte är att tillåta förbrända gaserna att lämna motorn. Om ventilerna inte är rätt inställda, kommer motorn inte att bränna bränsle med maximal effektivitet. Makt och körsträcka sedan dramatiskt minska.

skadade ventiler

Den allvarligaste resultatet av felaktig justering av ventilglapp är skada på ventilerna och tillhörande komponenter. Ställa spelen löst orsakar delar av ventilmekanismen för att hamra ihop, skada ventiler och skapa en knackar eller rasslande ljud. Ställa spelen för hårt kan förhindra att ventilerna fullständigt stänga (eller inte stänga för tillräckligt med tid), vilket kan orsaka extrem värmeskador och fullständig ventil misslyckande. Håll alltid motorventiler justeras enligt tillverkarens specifikationer.

Hur man tar bort en bilradion en Ford Escort ZX2 kassettdäck

Hur man tar bort en bilradion en Ford Escort ZX2 kassettdäck


Ta bort radion och kassettdäck från Ford Escort ZX2 är ett viktigt första steg i förberedelserna för att installera en ny bil mottagare. Eftermarknads bilstereor vanligen har förbättrad uteffekt, bättre ljudkretsar, och fler funktioner än aktie radio - funktioner som hjälpingångar, USB-ingångar för digitala enheter och iPod-kontroll, och sofistikerade EQ för ljudformning.

Instruktioner

1 Ta ut alla medier som du kan ha i radio / kassettdäck såsom band eller CD-skivor. Vrid bilens tändning och ställa bilen i parken.

2 Skjut ett par DIN verktyg i öppningarna på vardera sidan av mottagarens ansikte, kantar punkter verktygen upp med hålen och driver verktygen ordentligt tills du hör ett "klick".

3 Sprid ändarna av verktygen utåt och dra radion mot dig.

4 När radion är fritt från instrumentbrädan, når runt på baksidan och dra ur antennkontakten och kabelkontakten.

Hur du ansluter ett kassettdäck till en dator

Hur du ansluter ett kassettdäck till en dator


Ansluta ett kassettdäck till en dator kan du överföra alla de gamla analoga inspelningar på en hårddisk. Därifrån kan du överföra inspelningar till en MP3-spelare, bränna till en cd eller bara få tillgång till musiken på ett mer praktiskt format på din dator eller laptop. Den hookup kräver en stereokabel med två RCA pluggar i ena änden för kassettdäcket och en enda 3,5 mm stereokontakt i den andra änden för datorn. Kabeln kondenserar vänster och höger ljudkanalerna från bandspelaren till en stereoanslutning för datorn.

Instruktioner

1 Stäng av bandspelaren och stänga av datorn.

2 Sätt i de röda och svarta (eller vita) ansluts till höger och vänster ljudutgångar, respektive, på baksidan av kassettdäcket.

3 Sätt den inre 3,5 mm plugg på den motsatta änden av kabeln till datorns "Line" eller "MIC" jack, som ligger på baksidan av en dator torn eller kanten på en bärbar dator.

Instruktioner för hals justering på Ovation Celebrity CK057

Instruktioner för hals justering på Ovation Celebrity CK057


Halsen på en Ovation Celebrity gitarr, liksom alla akustiska gitarrer, kan behöva enstaka justeringar för att förbättra spelbarhet och totala ljud. Ovation Celebrity gitarrer har en fackverksstång som är inbyggd i halsen. Truss rod justeringsmuttern används för att antingen dra åt eller lossa truss rod. Om strängarna på din Ovation är för nära greppbräda och orsakar "gräma surr," du kommer att behöva lossa truss rod. Om strängarna är för höga, måste du dra åt truss rod.

Instruktioner

1 Detune alla dina strängar. Det är viktigt att se till att dina strängar är löst när du gör justeringar av truss rod.

2 Leta reda på truss rod justeringsmuttern. Muttern kan nås via ljudhålet på framsidan av gitarren. Det kommer att vara där halsen möter kroppen av gitarren.

3 Dra åt eller lossa muttern med truss rod justering skiftnyckel. Om du inte har justeringsnyckeln som följde med Celebrity gitarr, kan du använda en insexnyckel som passar in i fackverksställmutter. Använd inte en insexnyckel som är för liten, eftersom det kan remsa eller skada muttern. Arbeta i små steg, dra åt eller lossa truss rod långsamt.

4 Tune gitarrsträngarna och testa för stråk höjd. Om strängarna är fortfarande för lågt eller högt, upprepa stegen igen, börjar med avstämningen alla strängar och göra ytterligare smärre justeringar av truss rod.

Instruktioner för justering Skidbindningar på en Salomon Z12

Instruktioner för justering Skidbindningar på en Salomon Z12


Vid justering alpina skidbindningar av alla fabrikat och modell, vara medveten om att om du inte är certifierade av den specifika tillverkaren att arbeta på sina bindningar, eventuella ändringar du gör riskerna ogiltiga garantin. Dessutom riskerar du att kompromissa din rätt att begära skadestånd i händelse av att bindningarna inte fungerar ordentligt och du är skadad som följd. Alla de stora bindande Tillverkare rekommenderar att du har dina bindningar justeras endast genom utbildad personal som innehar aktuella certifieringar och kan testa dem för korrekt frigör toleranser. Men om du är en kompetent skidåkare och inte har något emot att axla dessa risker, justera ett par Salomon Z12s är faktiskt ganska lätt.

Instruktioner

1 Leta upp din DIN (Deutsches Institut für Normung) nummer på en DIN diagram. Du kan vanligtvis hitta diagram på nätet (se Resurser) - men, återigen, med förbehållet att du tar alla risker för deras användning. Din DIN nummer baserat på din vikt, längd, ålder, skidåkare typ och boot-sula längd. Alla bindande tillverkare publicerar diagram som kombinerar dessa element för att ge dig ett antal vanligen mellan 1 och 12. (Den Salomon Z12 varierar från 4 till 12) Ju högre siffra, desto mer kraft som krävs för bindningen att släppa. Vanligtvis kommer den enda längd start ska skrivas ut på den aktuella start. Om inte, använd ett måttband för att hitta den.

2 Lås dina stövlar i bindningarna. Aktivera reglagen genom att lossa flikarna direkt under och bakom hälen clips på varje skida. Använd din skruvmejsel för att dyka upp dem och sedan, med dina stövlar i bindningarna, skjut häl klipp så långt fram som möjligt innan låsa dem på plats med fliken. Vanligtvis om du har haft dina bindningar monterade professionellt, kommer detta steg vara onödigt. Hälen klipp av din Salomon Z12s är monterade på en glidmekanism så att de kan ta emot något olika boot-sula längder.

3 Justera DIN nummer genom att använda stora, spårskruvarna. Den Z12 har lätt att hitta indikatorfönster på både häl och tå klipp. Vrid bara skruven i rätt riktning tills indikator ställer upp med DIN nummer.

4 Ski för att testa bindningarna. Om du märker att dina bindningar släpper alltför lätt, kan du ha räknat fel en eller flera av de faktorer som gick in avgöra din DIN inställning. Du kan försöka veva upp dem i steg om "1" eller "0,5" tills de slutar att släppa i förtid, men vet att du ökar risken för skador genom att göra så.

Hur man reparerar en Nakamichi kassettdäck

Hur man reparerar en Nakamichi kassettdäck


Att reparera en Nakamichi kassettdäck kan vara en mycket komplicerad process. Även tekniker med många års erfarenhet kan finna det svårt och tidskrävande. Därför bör de flesta större reparationer inte försöka med en konsument. Men grundläggande problem med strömförsörjningen, ofta i samband med strömkabeln själv, kan vanligen diagnostiseras och fixeras med en minimal mängd av teknisk kunskap och särskild utrustning.

Instruktioner

1 Koppla ur Nakamichi kassettdäck från väggen och koppla alla ljud kablar ansluter ditt kassettdäck till andra ljudkomponenter som en mottagare, förstärkare och högtalare.

2 Flytta kassettdäck till en plats där du enkelt kan komma åt alla delar av maskinen. En vadderad arbetsbänk eller platt, jämn yta som ett bord täckt med en mjuk trasa fungerar bra för att hålla maskinen från att repas eller skadas under reparation.

3 Koppla den löstagbara strömkabeln från baksidan av kassettdäck genom att försiktigt dra kabeln rakt ut.

4 Testa utgångs stift på änden av strömkabeln med en voltmeter. Alla voltmetrar fungerar annorlunda, så kontrollera din bruksanvisning för korrekt förfarande på att testa produktionen av en strömkabel.

5 Testa strömkontakterna på insidan av kassettdäck med en voltmeter. Detta är ett annat förfarande än att testa stiften i änden av strömkabeln. Kontrollera din bruksanvisning om du inte vet hur man får en korrekt behandling.

6 Byt ut felaktiga ljudkabel med samma typ av kabel. Om du är osäker på vilken typ av kabel du byter ut, ta kabeln till en elektronik leverans butik och be en professionell hjälp. Använder fel typ av kabel kan skada ditt kassettdäck, eller helt enkelt inte ge tillräcklig effekt för att driva däck.