briggs o stratton drivaxel

Hur man justerar encylindrig Briggs och Stratton toppventiler

Hur man justerar encylindrig Briggs och Stratton toppventiler


Briggs och Stratton overhead-ventil motorer är effektivare än sida-ventil versioner. Dessa motorer köras på en högre effekt-viktförhållande eftersom intag och avgasflödet är mindre turbulent. Bortsett från detta, overhead-ventilsmotorer producera mer makt genom att arbeta vid en högre kompressionsförhållande. Detta möjliggör en effektivare förbränning och bättre bränsleekonomi. Men eftersom toppventiler drivs med vipparmar vilar på stötstänger i stället för direkt på kamaxeln, ventilspel behöva justeras regelbundet för att säkerställa en smidig funktion och minska vipparmen och ventilskafts slitage.

Instruktioner

1 Ta bort de fyra skruvarna som håller ventilkåpan till motorn genom att vrida dem moturs med en hylsnyckel. Ta bort locket för att avslöja två svängbara vipparmar med ena änden vilar på ventilskaftet och den andra änden vilar på den synliga änden av en tryckstång.

2 Vrid svänghjulet tills den undre tryckstången har svängt vipparmen och tryckte sin ventil inåt till helt öppet läge.

3 Sätt i en stjärnskruvmejsel i låsskruven i centrum av den övre rocker arm justeringsmutter. Denna mutter ligger på tryckstångens ände av vipparmen. Lossa skruven moturs ett halvt varv.

4 Skjut en 0,004-tums bladmått mellan den andra änden av vipparmen och ventilspindeln. Dra åt justeringsmuttern medurs med en skiftnyckel medan skjuta bladmått från sida till sida tills du känner ett lätt motstånd. Detta visar att ventilspelet är korrekt inställd. Lås justermuttern genom att dra sitt centrallås skruv.

5 Vrid svänghjulet tills den övre vipparmen har drivit ventilen inåt till helt öppet läge. Justera den nedre ventilspelet på samma sätt som den övre.

6 Undersök ventilkåpan packning för att säkerställa att det är i gott skick. Byt vid behov. Sätt tillbaka ventilkåpan genom att ersätta den över vipparmen öppningen och dra åt de fyra skruvarna som håller den till motorn.

Så här ändrar punkterna på en Briggs och Stratton

Så här ändrar punkterna på en Briggs och Stratton


Briggs & Stratton bygger en rad av små motorer för industri- och bostads användningar, såsom gräsklippare, högtryckstvättar och luftare. Medan nyare motorer använder en solid-state tändsystem, äldre modeller anställda poäng och en kondensor under svänghjulet för att generera gnistan för tändstiftet. Om en av dessa äldre motorer inte genererar gnista för att tända bränsleblandningen i cylindern, kan du behöva ändra punkter på Briggs & Stratton motor.

Instruktioner

1 Koppla bort tändstiftet tråd från tändstiftet.

2 Ta bort skruvarna som håller starthuset på motorn, med hjälp av en socket set. Lyft huset bort från motorn och ställ åt sidan.

3 Placera ett svänghjul hållare över svänghjulet, med kroken mellan fenorna. Placera en kopplingsborttagningsverktyg över kopplingen och vrid den moturs medan du håller svänghjulet med svänghjulshållaren. Efter kopplingen är löst, snurra det moturs bort av gängade vevaxel och ställ den åt sidan.

4 Placera ett svänghjul avdragare över den exponerade änden av vevaxeln och dra åt motsvarande skruvar i svänghjulet. Vrid varje nötter medurs ett i taget tills svänghjulet lossnar. Lyft svänghjulet bort från vevaxeln och ta bort svänghjulet avdragare från svänghjulet.

5 Ta bort och inspektera svänghjulsknappen. Om nyckeln är skadad, byt ut med en ny svänghjul nyckel.

6 Lossa de två skruvarna som håller tänd locket på plats över de punkter. Lyft av locket och ställ åt sidan.

7 Vrid vevaxeln så att gapet mellan punkterna och kondensor är som bredast.

8 Lossa skruven som håller poäng montering och dra dem ut ur tändningshuset. Avlägsna spade kontakten på änden av kabeln från spaden och ställa in poäng åt sidan. Sätt den nya uppsättningen av punkter i tändningshuset på samma sätt som du tog bort den gamla uppsättningen.

9 Ta bort skruven på klämman som håller kondensorn på plats och ta bort kondensorn. Sätt den nya kylaren och dra åt skruven på plats.

10 Slip en 0,020-bladmått mellan spetsen på kondensorn och spetsen av punkter aggregatet. Lossa skruven som håller de punkter på plats och justera läget för punkterna aggregatet tills det är tätt mot bladmåttet, sedan dra åt skruven för att hålla enheten på plats. Skjut bladmått ut och tillbaka mellan de punkter och kondensor, kontrollera att mätaren inte vidga springan. Justera poäng om så behövs, tills du är säker på att du har en 0,020 gapet mellan punkterna och kondensor.

11 Sätt tillbaka tändlock, svänghjul nyckel, svänghjul och koppling (i den ordningen.) Sätt tillbaka starthuset på motorn och dra på plats med skruvarna.

12 Ta bort tändstiftet från cylinderhuvudet. Sätt tillbaka tändkabeln till tändstiftet och ställ in tändstiftet på cylinderhuvudet så att elektroden på undersidan av tändstiftet inte vidrör motorn.

13 Dra i startsnöret ett par gånger och titta på elektroden på tändstiftet att kontrollera att tändsystemet nu ger en bra gnista.

Hur man tar bort en bränsle Bowl på en Briggs & Stratton

Hur man tar bort en bränsle Bowl på en Briggs & Stratton


Bränsle skålar på Briggs och Stratton motorer håller bensinen innan den kommer in i förgasaren. Inuti bränsleskålen är en metall flottör som är mekaniskt ansluten till en bränslereglerande flottörventil. När bränsle skålen är full av bensin, stiger flottören för att stänga flottörventilen mot en gummitätning. Det finns två typer av bränsle skålar på Briggs och Stratton-motorer, i ett stycke "Flo-jet" och den tvådelade "Flo-jet." Den runda flottörhuset sitter under förgasaren själv. Inte alla Briggs och Stratton motorer använder en bränsle skål.

Instruktioner

1 Ta bort bensin från motorns bensintanken. Sätt den korta änden av handen hävert in i bränsletanken. Placera den långa änden av handen hävert in i bensinbehållare. Pressa handen sifon flera gånger. Sifon all bensin från bränsletanken.

2 Leta upp bränsle skål under förgasaren. I ett stycke "Flo-jet" skål kommer att ha antingen en stor mässingsmutter eller mässing nålventil i nedre mitten av skålen.

3 Montera käftar tången över den stora mässingsmutter eller den stora mässingsskoningen av nålventilen. Vrida muttern i moturs riktning för att lossa. Ta bort tången. Avsluta vrida muttern eller hylsan med fingrarna. Vissa gas kommer att droppa när du tar bort antingen fästelement. Både muttern och hylsan kommer att ha en packning med liten diameter mellan dem och bottnen av skålen.

4 Ställ in muttern eller hylsan åt sidan. Ta tag i sidorna av den runda flottörhuset med ena handen. Skaka skålen fram och tillbaka samtidigt som prispress. Skålen lossnar.

5 Var försiktig när du drar skålen fri från förgasaren monteringsringen. Det finns en tunn, gummi O-ring med samma diameter som metallskål. Skada inte O-ringen när du tar bort skålen.

1 Ta bort bensin från bränsletanken med handen sifon. Lokalisera nålventilen på den nedre sidan av bränsleskålen. Nålventilen kommer att ha en hylsa mutter håller nålventilen på plats. Ta nålventilen och hylsan.

2 Sätt en spårskruvmejsel med liten bredd - mindre än 1/4-tums wide - inuti nålen-ventilöppningen. Inuti öppningen är en mässings venturimunstycke röret. Venturiröret skruvas inuti till skålen området. Sätt försiktigt spåret av skruvmejseln i spåret av venturiröret. Du kan inte se den här åtgärden. Vrid skruvmejseln i en moturs riktning. Återkalla venturiröret från mynningen. Ställ den åt sidan.

3 Ta bort luft paus från luftintaget på framsidan av förgasaren. En enda ving håller hela enheten till förgasaren. Leta reda på de tre skruvarna som håller bränsle skålen till förgasarpaketet. Dessa skruvar är placerade på den övre sidan av förgasaren och skjuter in i flottörhuset. Ta bort de tre skruvar, en i taget.

4 Håll den nedre delen av bränsle skål i ena handen. Skaka metallskål och tillbaka samtidigt som prispress. Skålen måste dras rakt ner.

5 Var försiktig när du tar bort skålen, som en kork-typ packning ligger nära toppen skålens kant.

8 HP Briggs & Stratton specifikation

8 HP Briggs & Stratton specifikation


Briggs & Stratton är en tillverkare av små motorer för kommersiell och bostäder i utomhuskraftutrustning såsom gräsklippare, traktorer, käckt fragmentering och vedklyvar. Briggs & Stratton Corporation har producerat ett antal olika serier av motorer i en mängd av hästkrafter storlekar och axelkonfigurationer. En av deras senaste modeller, som av 2010, är Intek serie av motorer, som finns i en mängd olika hästkrafter. Den Intek serien finns i horisontella och vertikala axelmotorer - vertikala schakt används vanligtvis för trädgårdstraktorer, medan horisontella axel motorer används ofta för snöslungor eller flis fragmentering och andra typer av utrustning.

Hästkraft

Den maximala märkeffekt av Briggs och Stratton 8 hästkrafter är åtta hästkrafter; dock rekommenderade maximala hästkrafter av denna motor är bara ca 6,5 ​​hästkrafter. Detta utgör en skillnad mellan hur liten motoreffekt har fått betyget utan last kontra rating under driftsförhållanden och under belastning. Briggs & Stratton Intek 8 hästkrafter har en högsta reglerade topp varv per minut rating 3600, så att motorn inte kan vara över revved eller överskridande av operatören eftersom det är mekaniskt styrd.

Bore Strokes och mekaniska specifikationer

Briggs och Stratton 8 hästkrafter är en encylindrig, L-head stil motor med en gjutjärns Ärmfoder aluminiumcylinderlopp för maximal motorlivslängd. Motorn har en borrning av 3,12 inches och en stroke, eller maximal rörelse hos kolven, av 2,43 inches. Förskjutningen av denna motor är 18,6 cubic inches, eller 305 kubikcentimeter. Den har ett internt oljesump som håller 828ml av motorolja. Utöver dessa specifikationer den Intek 8 hästkrafter har en overhead ventilsystem för kallare drift och minskade utsläpp, liksom en två års kommersiell garanti på alla mekaniska delar i motorn.

Horisontell eller vertikal axel

Briggs och Stratton 8 hk motor finns med antingen en horisontell eller vertikal axel, och med standardmonteringsbult platser kastas i botten av motorn så att den kan monteras på en mängd olika kraftutrustning som utnyttjar vanliga monteringshål. Kroppen hos motorn är gjuten aluminium, vilket gör det lätt, men eftersom cylindern är fodrad med gjutjärn, den har en lång livslängd.

Hur man bygger en Briggs & Stratton motor

Hur man bygger en Briggs & Stratton motor


Briggs och Stratton-motorer finns på ett stort antal trädgårdsredskap. Gräsklippare, flishuggar och motorsågar är grundpelare för Briggs och Stratton-motorer och kan pågå i år underhållsfria. Men på grund av den långa livslängden för dessa motorer är det ibland nödvändigt och billigare att bygga om motorn än det är att helt enkelt köpa en ny bit av maskiner. Briggs och Stratton motorer är relativt lätt att bygga och denna artikel kommer att visa dig hur i så få som tre steg.

Instruktioner

1 Använd tång för att koppla elektriska anslutningar på motorn och ta bort tändstiften med spärr set. För det mesta motorn kan byggas sitter i sin nuvarande ram, så det finns ingen anledning att ta bort den från dess maskiner om du inte vill. Om så är fallet, ta bort det nu genom att lossa motorfästen och allt kopplade till kraftuttaget och dra motorn ur motorsätet. Montera det säkert till en arbetsbänk.

2 Tappa av oljan och ta bort motorhuset bultar från toppen av motorn. Dra i höljet och beger av motorn, utsätta kamaxeln och kolvarna. Avlägsna de kamaxel pluggarna och dra kamaxeln ur motorn (kolvarna kommer med det). Ombyggnaden kit bör komma med nya kolvar och ringar. Ta bort de gamla kolvarna genom att köra ut kolvstängerna och installera nya kolvar genom att vända på processen. Montera ringarna på de nya kolvarna genom att använda en tång för att glida ringarna i de grunda spåren som omger toppen av kolvarna.

3 Ta bort alla gamla packningar inuti motorn (bostäder, interna och oljepluggen). Ersätt dem med motsvarande packningar från din ombyggnadssats och sedan installera om kamaxel och kolvstänger. Montera kolvarna och skjut huvudet bakåt över kolvarna och ner på motorhuset. Sätt tillbaka övre huset, installera nya tändstift, sätta olja i motorn, installera förgasaren och sedan starta upp att göra en testkörning.

Felsökning en Briggs & Stratton

Felsökning en Briggs & Stratton


Briggs & Stratton är en av de största tillverkarna småmotor- i Nordamerika. Du kan hitta sina motorer på allt från högtryckstvättar till gräsklippare. De tre vanligaste problemen med små motorer kretsar kring deras grundläggande behov: bränsle, gnista eller tändning och luft. Såvida reparationer är i ordning, vilket gör att din Briggs & Stratton gräsklippare har dessa tre element kommer att lösa de flesta problem och få dig på vägen att slutföra arbetet.

Instruktioner

1 Kontrollera inställningen gasspjället om din gräsklippare inte startar eller inte fungerar korrekt. För start, bör strypningen typiskt ställas in hela vägen till inställningen choke, om inte motorn redan är varm, i vilket fall helt öppet kan fungera bäst. Justera efter behov och försöker starta igen.

2 Kontrollera gastank. Om det råkar vara genomskinlig plast, bör du kunna se bränslenivån ganska tydligt på sidan av tanken. Om den är lägre än 1/2 tum djup, lägga bränsle och försök igen. För opaka tankar, ta bort locket och lysa en ficklampa in i tanken; Använd inte en tändare, tändsticka eller annan tändkälla för att kontrollera bränslenivån. Också leta efter smuts, löv och annat skräp som kan blockera hamnen i botten av tanken. Ta bort dem med en lång, tunn dymling, eller annan pinne. Testa motorn igen för att se om det kommer att börja.

3 Kontrollera om en avstängningsventil på den flexibla bränsleledningen, som kommer från undersidan av tanken. Också leta efter en primer glödlampa och tryck flera gånger för att prime motorn. Testa motorn för att se om det kommer att börja.

4 Ta bort och rengör luftfiltret. Dessa är placerade på toppen eller sidan av slåttermaskinen. Det finns två grundläggande konfigurationer. På äldre Briggs och Stratton motorer är luftfiltret i en rektangulär metallbricka med ett lock som har en vanlig skruv i dess centrum. Ta bort skruven med en skruvmejsel, och rengör skumfiltret med lacknafta eller annan mild lösningsmedel. Pressa ut, låt den torka och byta ut filtret och locket, som ersätter skruven med en skruvmejsel. För andra stil, hitta luckan på sidan av motorn, vända plast fånga öppna, ta bort och rengör skumfiltret. Ta bort och byta pappersfilter med ett filter av samma storlek. Försök att starta motorn igen.

5 Dra gummistövel från slutet av tändstiftet. Använd en tändstiftsnyckel eller djup uttag för att ta bort tändstiftet från motorn. Rengör en svart plugg med lösningsmedel och en stålborste. Byt dåligt nedsmutsade pluggar, eller pluggar med en kritvit beläggning på spetsen. Byt ut kontakten genom att vrida tillbaka in i hålet, och dra åt med skiftnyckel. Inte för hårt, vilket kan sprickor i keramiken.

Hur man justerar Briggs & Stratton förgasare

Hur man justerar Briggs & Stratton förgasare


Briggs & Stratton har funnits i nästan 100 år, banbrytande bensinmotor för utomhuskraftindustrin, enligt sin webbplats. Det har utvidgats till att erbjuda en mängd utrustning. Förgasare är viktiga komponenter i Briggs & Stratton förbränningsmotorer som används för varvet vård. En förgasare är utformad för att blanda bränsle med luft, reglera förhållandet mellan två och mata den in i motorn, där det antänds. Om förgasare har en skruv, sedan justera det är en enkel uppgift.

Instruktioner

1 Skruva låsmuttern med fingrarna ovanpå luftfilterboxen och kontrollera luftfiltret för att säkerställa att det är ren. Om filtret behöver bytas ut, gör det vid den här tiden.

2 Fyll bränsletanken ungefär hälften fullt.

3 Starta motorn och låt den värmas upp till driftstemperatur under cirka två minuter.

4 Stäng av choken när motorn startar.

5 Flytta varvtalsreglering eller strypa till max läge.

6 Slå med fingrarna justerings förgasare skruven långsamt medurs tills motorn börjar skära ut. Använd en vanlig skruvmejsel eller snäsa tång på justerskruven, om det inte blir för hand. Vänd en bråkdel av ett varv åt gången. Detta kan vara en och en halv till två varv beroende på vilken typ av Briggs & Stratton motor som du har. Kom ihåg antalet varv som behövs.

7 Justera skruven i moturs riktning tills motorvarvtalet sjunker till följd av alltför rika av en blandning. Kom ihåg att antalet av dessa varv också.

8 Vrid justerskruven till mittpunkten mellan de två numren.

9 Använd gasreglaget för att sätta motorn i tomgång.

10 Vrid tomgångsskruven medurs tills RPM minskar. Kom ihåg antalet varv. Inte alla Briggs och Stratton motorer har en ledig skruvjustering, så hoppa över följande steg, om de inte är tillämpliga.

11 Vrid tomgångsskruven moturs tills RPM sjunker. Kom ihåg antalet varv.

12 Vrid tomgångsskruven till mittpunkten mellan de två numren.

Felsökning en 11 HP Briggs & Stratton

Felsökning en 11 HP Briggs & Stratton


Briggs och Stratton 11 hästkrafter typiskt befogenheter gräsklippare. Vanliga problem för motorn, inklusive underlåtenhet att starta, motorstopp eller plötsliga stopp, vanligtvis kräver samma förfarande för påfyllning vätskor, som ersätter tändstift och justera förgasaren. Om möjligt, se bruksanvisningen till din gräsklippare för ytterligare riktlinjer. Vissa gräsklippare ansluta till motorer på ett visst sätt och kräver frånkoppling innan du kan arbeta på motorn.

Instruktioner

1 Stäng av gräsklipparen över och granska bladen för alla uppbyggnad, såsom bitar av smuts. Skrapa eventuella ackumulerade gräs och smuts från bladet och undersidan av klippaggregatet med en metallskrapa eller skruvmejsel. Rengöra bladet med en våt handduk, om så är nödvändigt.

2 Öppna locket på bensintanken och fylla på bensin.

3 Sätt tillbaka Briggs och Stratton motorns tändstift. Dra bort locket från tändstiftet och skruva pluggen med en tändstiftsnyckel. Kasta det gamla tändstiftet och skruva fast nytt tändstift på motorn med en skiftnyckel.

4 Justera förgasaren. Vrid nålventilen av bränsleskålen medurs med en skruvmejsel. Vänd tomgångsventilen medurs, tills den är helt stängd. Denna ventil är belägen på toppen av bränsleinloppsröret.

5 Vrid motorn på och låt den värmas upp i ungefär en minut. Dra i handtaget på gasreglaget tillbaka, tills det är i hög hastighet läge. Vrid nålventilen medurs tills Briggs och Stratton motor fräser. Vrid nålventilen moturs tills sputter stannar.

Briggs & Stratton 16 HP OHV specifikation

Briggs & Stratton 16 HP OHV specifikation


Briggs och Stratton motorer som producerar 16 hästkrafter är de vertikala och horisontella 14-16 Gross HP V-Twin Horisontella och vertikal axel Vanguard motorer. Varje motor levereras också med alternativ för kunderna. Dessa motorer används i nyttofordon, kommersiella gräsklippare och golf och torv utrustning.

motor Specifikationer

Motorn är en V-twin (två cylindrar) med 479cc (kubikcentimeter) (29,23 cu i) förskjutning. Borrningen och stroke hos motorn är 2,68 inches (68mm) med 2,60 inches (66mm), där hålet är diametern på motorns cylinderöppningen och stroke är den totala sträckan som kolven färdas upp och ner. Kompressionsförhållandet, är förhållandet mellan volymen mellan kolven och cylinderhuvudet före och efter ett kolvslag, är 8,2 till ett. Motorn är luftkyld och smörjsystemet använder en spin-on oljefiltret. Själva motorblocket är gjort av aluminiumlegering med en gjutjärnshylsa och vevaxeln är tillverkad av segjärn. Startmotorn använder en bakåt eller elstart och motorn uppfyller Environmental Protection Agency (EPA) regler som i november 2010.

Mått

Den horisontella versionen är 10.98 inches (279mm) långa, 16,14 inches (410mm) bred och 17,24 inches (438mm) högt. Den vertikala modellen är 16,89 inches (429mm) lång, 15.91 inches (404mm) bred och 12,20 inches (310mm) högt. Motorn väger 32.7kg. (32.7kg) och det har en oljekapacitet av 1630gr. (1,7 liter).

Funktioner

De tekniska funktioner som är standard på 16HP OHV (toppventilsmotorer) inkluderar en låg olje avstängning funktion som kallas Olje Gard, Magne elektronisk tändning för att förbättra tillförlitligheten hos motorstart och lätta kolvar med optimerad klagomål Ring paketet, som tillverkaren hävdar minskar slitage, utsläpp, motorbuller och oljeförbrukning.

alternativ

För den horisontella modellen, finns ett tomgångs-down-system som sänker varv per minut när motorn inte är skyldig att producera kraft. Den horisontella modellen kan också innehålla en nyckelbrytare, en hastighetssensor och en avsmalnande, rak nyckel eller gängade vevaxel. Alternativ för både horisontell och vertikal modell inkluderar en kraftig eller magnet starter, extra buller ljuddämpare, en oljetrycksbrytare, en cyklon luftrenare och en höghastighets anrikning förgasare. Olika generatorer är tillgängliga, från 16 till 25 ampere. För Kalifornien användning, kan motorerna har CARB kompatibel Rensa portar för att följa utsläppsnormer som fastställts av California Air Resources Board.

Olje ändra riktning för en 4,5 Briggs & Stratton Gräsklippare

Olje ändra riktning för en 4,5 Briggs & Stratton Gräsklippare


Enligt Briggs och Stratton, måste motorolja bytas var 25 timmars motordrift. Oljan ska bytas oftare om gräsklipparen används i en dammig plats som skräp kommer in i motorn under drift. Hålla ny olja i motorn är avgörande för drift effektivitet och samtidigt behålla en lång livslängd för de inre delarna. Byte av oljan i Briggs & Stratton gräsklipparen motorn inte ta lång tid att utföra och använder ett enda verktyg.

Instruktioner

1 Flytta gräsklipparen till en fast yta såsom en konkret uteplats eller asfalt uppfart. Rulla gräsklipparen över skrot bit kartong.

2 Leta reda på oljeavtappningspluggen på basen av motorn. Pluggen kommer vara en 1/2-tums fyrkant-formad kontakt. Torka kontakten området rent med en pappershandduk.

3 Placera oljeavfallsbehållaren på baksidan av gräsklipparen nära oljeavtappningsskruven.

4 Montera käftar skiftnyckel över den fyrkantiga kontakten. Vrid nyckeln i moturs riktning för att lossa den. Avsluta att ta bort kontakten med dina händer. Så snart kontakten är fri, kommer oljan rinna ut ur motorn.

5 Tryck handtag klipparen ned. Detta kommer att göra det möjligt för oljan att strömma in i behållaren. Torka området rent med hushållspapper när den gamla motoroljan är klar dränering. Byt avtappningspluggen med skiftnyckel i en medurs riktning.

6 Öppna påfyllningslocket på motorn. Topplatta kommer att identifieras med orden "oljefyllning."

7 För in änden av den lilla tratten i hålet. Häll ny motorolja långsamt i tratten. Ta bort tratten att kontrollera oljenivån i motorn. Oljenivån måste vara lika med de nedre gängorna på påfyllningslocket. Om motorn använder en lång mätsticka, tillsätt olja tills nivån läser "full" på minnet. Byt oljepåfyllningslocket.