Hur du återställer ett lågtrycks Ljus i en Toyota Tacoma

Hur du återställer ett lågtrycks Ljus i en Toyota Tacoma


Sen modell Toyota Tacoma pickup lastbilar är utrustade med en däcktrycksövervakningssystem (TPMS). Detta system är utformat för att varna förare när trycket i ett eller flera däck sjunker under den rekommenderade uppblåsningstrycket. Om systemet upptäcker ett problem, en varningslampa på instrumentpanelen med visas. Ibland måste du kalibrera systemet för att släcka varningslampan.

Instruktioner

1 Parkera fordonet på ett plant underlag. Dra åt parkeringsbromsen. Stäng av motorn.

2 Kontrollera trycket i alla fyra däcken att se till att de är fyllda till rätt tryck. kan hittas rätt däcktryck i fordonets bruksanvisning och även på en etikett placerad på förarsidan dörrkarmen.

3 Starta fordonet.

4 Leta reda på TPMS återställningsknapp till vänster om rattstången. Knappen är märkt med symbolen TPMS och ordet "Set".

5 Tryck på återställningsknappen och håll den tills TPMS varningslampa på instrumentpanelen blinkar tre gånger.

6 Vänta cirka fem minuter efter att ha tryckt på återställningsknappen. Stäng av fordonet och observera varningslampan. Om det kommer tillbaka på och blinkar när du stänger av motorn, det finns ett problem med systemet och det måste servas.