Hur man installerar en antenn för 2 Tv

Hur man installerar en antenn för 2 Tv


Skicka en antennsignal till två TV-apparater kräver en elektronisk enhet som kallas en koaxialkabel splitter, som finns på elektronik och järnaffärer. En enda koaxialkabel bär signalen från antennen till delaren som delar signalen på kablar som är anslutna vid den andra änden till två TV-apparater. Kablarna är utrustade med roterande metallkopplingar för snabb, säkra anslutningar.

Instruktioner

1 Koppla TV-apparater från eluttagen.

2 Fäst en koaxialkabel till RF IN på baksidan av varje tv, vrida ringen i änden av kabeln medurs för att låsa på uttaget.

3 Anslut den andra änden av varje kabel till utgångarna på splitter, som kommer att ha två utgångar på ena sidan och en enda ingång på den andra.

4 Anslut den återstående koaxialkabeln från utgången på basen av antennen till ANT IN på splitter.

5 Anslut strömsladdarna för TV-apparater.