Vad orsakar högt PH nivåer?

Vad orsakar högt PH nivåer?

Vad orsakar högt PH nivåer?

Äga ett akvarium innebär att vara medveten om pH-värden på veckobasis. Nytt vatten, kan en smutsig tank eller oönskade kemiska ämnen orsakar pH-nivåer att fluktuera. Bedöma pH balanserar, vet vilken nivå fisk kräver och hur man rättar till problemet är nyckeln till att hålla rätt pH nummer.

Definition

Enligt www.fishtankguide.net, är pH ett mått på hur sur eller basisk av ett ämne. En skala från 1 till 14, med 7 är neutral, används. Under 7 är surt, med över 7 registreras som alkaliskt. Vatten har naturligtvis ett pH av 7, men den fluid som används i hemmet är annorlunda på grund av kemikalier suspenderade eller upplösta i vattnet.

orsaker

Lägga kranvatten till en färskvattentank kan orsaka pH-nivåer för att skjuta upp snabbt. Korallrevskavarier stöter på problem när limewater tillsätts. Högt pH alkalinitet ingen tillägg för fort höja nivån, enligt www.advanceaquarist.com. System kan fluktuera med placeringen av en hand, fisk väska från en butik, dekoration eller olika fiskmat i vattnet.

tank Care

Restprodukter från fisk kommer att höja nivåerna om den inte exporteras med ett filtreringssystem. Kropps exkrementer, föreningar i vattnet, och andra "smuts" från matrester kan höja pH.

bedöma PH

Höga halter av pH kontrolleras då förändringar sker till tanken. Flaskor av kemiska remsor levereras på lokala djuraffärer eller stora kedja stormarknader kan utnyttjas genom att hålla remsan i ett prov av vatten från tanken och matchande färger.

Minska höga halter

Bättre luftning kommer att lägga koldioxid i vattnet. För revet tankar, kommer att lägga ättika direkt till limewater själv eller i tanken hjälpa. Köpta lösningar är också tillgängliga för sötvatten tankar.