Hur man tillbaka Knock Sensor i en 1997 Voyager

Hur man tillbaka Knock Sensor i en 1997 Voyager


1997 Voyager var en medelstor van konstruerad och tillverkad av Chrysler under Plymouth namn varumärke. Voyager är utrustad med en knock sensor, som detekterar detonation av luft och bränsleblandning inom Voyager motorcylindern. Detta är vanligtvis kallas pinga eller knackar kommer från motorrummet. Om du hör dessa ljud bör knackningssensorn förmodligen bytas ut.

Instruktioner

1 Placera Voyager i "Park" och att fordonet svalna en halvtimme. Detta kommer att ge gott om tid för komponenterna svalna tillräckligt.

2 Öppna motorhuven av Voyager och lokalisera knackningssensorn. Sensorn är placerad på motorblocket intill insugsgrenröret. Sensorn kommer att ha en kabelstam fäst vid den och ser ut som en liten rektangel.

3 Koppla bort kablaget; pressa flikarna på sidan av selen tillsammans och dra. Placera kabelstammen åt sidan.

4 Lossa och ta bort skruven som håller fast sensorn med hjälp av en skiftnyckel. 1997 Voyager sensor skruvar på plats. Vrid sensorn moturs och dra sensorn ut ur fordonet.

5 Sätt i den nya sensorn på plats och vrid medurs. Fortsätt att vrida tills sensorn är tät. Byt ut bulten som håller ventilen; dra fast med skiftnyckel. Anslut kabelstammen tillbaka till givaren; du kommer att höra det klickar på plats. Sensorn är nu ersatt. Stäng huven på Voyager.