Hur gör jag samla metangas?

Hur gör jag samla metangas?


Biogas är namnet på gasformiga bränslen som metan som produceras från biomassa (biologiska material såsom matavfall, växtklipp eller gödsel). Metan generatorer kan köpas i handeln. Du kan också göra din egen gör-det-själv (DIY) metan generator använder billigt tillgängliga delar och material.

Fungera

En metangenerator består väsentligen av en samlare för metan och en behållare för biomassan, som kallas en biogasanläggning. Kokaren kan metanbildande bakterier att bearbeta biomassan. Kollektorn lagrar gasen. Du kan använda en plastpåse för att lagra gasen. Alternativt kan du använda en plasttrumma. Metan kan sedan användas för matlagning, belysning etc ..

fördelar

Biogas är ett förnyelsebart bränsle. Metan produceras på detta sätt är praktiskt taget fri, förutsatt att du har en färdig källa av biomassa. När du samlar metan, är du också bearbeta avfall i stället för att dumpa det.

överväganden

Metan du samlar är brandfarligt. Metan samling görs bäst vid den punkt där biomassan själv genereras, så det är mer realistiskt om du bor på en gård eller i landet. Biomassan kan också medföra hälsorisker från bakterier. Det är viktigt att tvätta ordentligt efter att ha arbetat runt samlare.