Hur att plöja ett fält

Hur att plöja ett fält


Plöjning ett fält förbereder marken för nya grödor i kommande säsonger. Även tidigare tekniker för plöjning ingår användning av djur för att dra plogen, är dagens plogar dras av en traktor. Detta steg gör det möjligt att plöja ett fält snabbare. Plöjning ett fält vänder jorden och lyckas undanröja eventuella ogräs som skulle stjäla näringsämnen från grödor. Att veta hur man plöja ett fält med en traktor kommer att hjälpa dig att förbereda marken för att odla friska grödor.

Instruktioner

1 Fäst plogar på baksidan av traktorn.

2 Starta din traktor. Börja vid ena kanten av fältet och köra traktorn och plogar över fältet i en rak linje. Kör nästa rad direkt bredvid den första.

3 Fortsätt plöjning i raka linjer över fältet tills hela området har plöjts.

4 Ta plogen från traktorn. Fäst skivan till traktorn. Disken hjälper till att bryta upp eventuella återstående klumpar i jorden.

5 Kör traktorn och disk över linjerna gjorda med plogen. Se till att du täcker området i raka linjer. När du har täckt hela fältet med skivan, är plöjning av fältet komplett.