Hur man byter ett badkar dusch Diverter

Hur man byter ett badkar dusch Diverter


En badkar dusch fördelningsventil avleder vatten från antingen badkaret pipen till dusch eller tvärtom. De två huvudtyperna är badkaret pipen avledaren och hantera diverter.The badkar pip avlednings fungerar när man drar upp en knopp på pipen. Handtaget avled ligger någonstans mellan pipen och dusch huvudet. När du vrider handtaget avleder det vattnet till rätt uttag. Byta ett badkar pip avledare är lättare än att byta typ handtag, men även typen handtaget kan ändras av någon utan erfarenhet.

Instruktioner

1 Ta badkaret pipen typen genom att vrida pipen motsols och skruva den från pipen röret.

2 Undersök avledhandtaget. Använd kanten av en platt skruvmejsel för att ta loss avledhandtaget skruvlocket. Ta bort handtaget skruven med en stjärnskruvmejsel. Dra kranen handtaget rakt ut. Lossa skaftskruven med en skiftnyckel. Dra ut avledningsventilspindeln.

3 Ta pipen eller avledningsventilspindeln till din lokala hårdvara eller VVS-butik. Använd gamla delar som en guide för att få rätt storlek ersättare.

4 Skruva badkaret pipen tillbaka på röret. Vid typ handtag, gäller rörgänga förening till gängorna på ventilen och skruva i uttaget. Dra med skiftnyckel. Glida på avledhandtaget. Sätt handtaget skruven och dra åt. Tryck skruvlocket på plats.

5 Kör badkar och dusch. Kontrollera att allting fungerar.