Hur man justerar förgasaren på en gräsklippare

Hur man justerar förgasaren på en gräsklippare


De flesta gräsklippare förgasare är inställda på en standard under tillverkningen, så det är i allmänhet inte nödvändigt att justera en gräsklippare förgasare. Däremot kan driftsvariabler i bränsle, temperatur, höjd och belastningen kräver mindre justeringar. Justera en förgasare kan ge rikare eller magrare luft / bränsleblandningar. Justera förgasaren genom nålar och skruvar på förgasaren.

Instruktioner

1 Stäng av motorn och vrid bränsle justera nålen helt medsols tills det är fingrarna. Inte lägga för mycket kraft på det, eller det kan gå sönder. Vänd ut ett varv.

2 Placera växelspaken i "neutral" läge och starta motorn. Värm upp i fem minuter. Placera gasreglaget i "Långsam" eller "Low" position och bedöma tomgång. Tomgångs bör inte vara så snabb att tävlingarna motor, men det bör inte heller vara alltför långsam att bås eller splutters motor. Om det finns en varvräknare, använda den och justera tomgångsskruven tills hastigheten är 1200 RPM.

3 Ställ in tomgångs nålen genom att vrida den medurs tills motorvarvtalet minskar. Vrid den sedan moturs 3/4 varv. Detta kommer att ge dig optimal låg hastighet prestanda.

4 Test acceleration genom att flytta gasreglaget från långsam till snabb. Om hackar eller stannar motorn, vrid tomgångsnålen medurs 1/8 varv.