Mat Riktlinjer för förvaring för storkök

Mat Riktlinjer för förvaring för storkök


Inte följa ordentliga regler för lagring kan hjälpa bakterier spridas och orsaka sjukdom. All personal måste ha tillräckligt med mat säkerhetsutbildning för att vara medveten om hur man på lämpligt sätt bevara mat på ett säkert, hygieniskt sätt.

överväganden

Kontrollera matleveranser att säkerställa att alla objekt är färska och i gott skick, och kylskåp omedelbart. Poster som inte kräver kylning, såsom mjöl eller socker, bör sättas i lufttäta behållare och tydligt märkta. Mat måste anskaffas från företag som har godkänts av US Department of Agriculture.

kylning

Kylskåp måste ha en temperatur under 4,44 grader Celsius. Vid denna temperatur bakterier kan fortfarande reproducera, men mycket långsamt, därför mat kan endast lagras i ett kylskåp under ett par dagar innan den måste kastas bort. Köttprodukter bör hållas på nedersta hyllan för att förhindra juice droppar på andra objekt.

Frysning

Bakterier är vilande i frysta livsmedel. Emellertid den längre livsmedel förvaras i frysen desto mer sannolikt är att utveckla frysbränna, vilket innebär att kvaliteten försämras. Mat ska förvaras på hyllor minst 6 inches bort från golvet så att den kan sög lätt utan att röra vid maten. Förvara alla rengöringsmedel separat från livsmedel.