Hur man installerar Vattenpump på en '95 F150

Hur man installerar Vattenpump på en '95 F150


Den 4,9-litersmotorn är i 98 procent av de 1995 Ford F-150 lastbilar på vägarna. Vattenpumpen ersättningsprocedur är baserad på den motor. Förstår dock att förfarandet är mycket lika i alla motorer med mindre skillnader inbegriper eventuellt avlägsnande av en extra rem eller annat föremål ur vägen för att komma till vattenpumpen. När vattenpumpen går dåligt, kommer lastbilen att börja överhettas, och inte för att ersätta den i en tid sätt kan resultera i mycket värre skador på motorn, såsom en trasig topplockspackning.

Instruktioner

1 Tappa ur motorkylvätska i dräneringstråget genom att öppna ventilen på botten av radiatorn med en skiftnyckel.

2 Koppla bort nedre kylarslangen från vattenpumpen genom att lossa slangklämman med en skruvmejsel och dra slangen bort.

3 Ta bort skruvarna till fläkten, fläkt spacer och höljet, om sådan är installerad, med hjälp av en skiftnyckel. Dra drivremmen av. Ta bort generatorn svängarmen från vattenpumpen, med hjälp av en skiftnyckel. Ta bort värmeslangen från vattenpumpen, med hjälp av skruvmejsel för att lossa klämmorna och dra slangen bort.

4 Ta vattenpumpen från motorn, med hjälp av en hylsa och spärr. Använda ett skrapverktyg för att ta bort eventuellt kvarvarande packningsmaterial från vattenpump monteringsyta.

5 Sätt i den nya vattenpumpen och packningen på plats på motorn och dra åt skruvarna med sockeln och spärr. Anslut värmaren slangen till vattenpumpen och dra åt klämmorna med skruvmejseln. Installera generatorn svängarm till vattenpumpen och dra upp det med skiftnyckel.

6 Dra drivremmen tillbaka på motorn ordentligt. Installera fläkten, fläkt spacer och höljet. Dra åt skruvarna med en skiftnyckel. Anslut nedre kylarslangen till vattenpumpen och dra åt klämman med skruvmejseln.

7 Fyll kylaren och behållaren med kylmedel och starta bilen. Kontrollera noga för eventuella läckor.