Hur att återuppliva döda Laddningsbara batterier

Hur att återuppliva döda Laddningsbara batterier


Laddningsbara batterier bidrar med en grön levnadsstandard som har tagit världen med storm. Dessa batterier är lågt underhåll med rätt vård, men lite mer omsorg kan behövas för batterier som har lagrats under en längre tid, eller batterier som inte har rätt vårdas.

Instruktioner

1 Sätt i batterierna i den elektroniska enheten och försök att slå på den. Om enheten slås på, låt enheten kvar tills batterierna är helt död. Om enheten inte slås på, ta ut batterierna och gå vidare till nästa steg.

2 Testa spänningen med den digitala multimetern genom att placera kabeländarna till motsvarande polära änden av batteriet. Spänningen bör läsa 1,0 volt eller lägre för varje cell.

3 Ladda varje batteri med nätadaptern och uppmärksamma de polariteter. Underlåtenhet att göra detta kan permanent skada batteriet och göra dem oanvändbara. Inte betalt för mer 3 sekunder för varje batteri.

4 Kontrollera spänningen igen med digital multimeter. Det bör läsa 1,2 volt per cell. Om inte, upprepa processen. Om spänningen är fortfarande mindre än 1,2 volt per cell, kassera batteriet.