Hur Aktivera Sun Cellular SIM-kort

Hur Aktivera Sun Cellular SIM-kort


Sun Cellular erbjuder kontantkort och abonnemang trådlösa planer på att konsumenter som bor i Filippinerna. Du kommer att finna att planerna omfattar mobila webben, lokala och långväga och textmeddelanden. Om du har en gammal SIM-kort från Sun Cellular, måste du aktivera den. Detta är särskilt fördelaktigt om du bytt leverantörer i det förflutna. En Sun Cellular representant kommer att hjälpa dig genom aktiveringen.

Instruktioner

1 Stäng av Sun Cellular mobiltelefon. Ta bort skyddskåpan på baksidan. Ta bort batteriet.

2 Sätt i SIM-kortet med metallplattorna nedåt. Sätt i batteriet och sätt tillbaka skyddskåpan.

3 Dial "200" på telefonens knappsats för att kontakta Sun Cellular. Bekräfta din kontoinformation med ombudet.

4 Säg representant som du vill aktivera SIM-kortet. Följ representativa instruktioner för att aktivera den på din telefon.

5 Vänta tills du får ett textmeddelande som anger du aktiverade SIM-kortet.