TSA låser Instruktioner

TSA låser Instruktioner


Om du flyger till USA, kommer ditt bagage inspekteras av Transportation Security Administration, eller TSA, på återresan. TSA skärmar varje passagerares bagage innan det är tillåtet att tas på planet. Detta innebär normalt att skicka påsen genom en maskin som gör att TSA agent för att visa innehållet utan att öppna det. Ibland kan en agent måste öppna påsen för ytterligare inspektion. Om väskan använder en traditionell lås, kommer det att skäras upp. TSA-godkända lås, dock är utformade för att öppna med en huvudnyckel som innehas av alla TSA agenter.

Instruktioner

1 Ställ tillhållarna till den förinställda fabriks kombination. Detta är i allmänhet alla nollor, även om detta kan variera beroende på märket på ditt lås.

2 Dra ut låsets bygel, sedan vända på det halvvägs och tryck in den. Håll bygeln ner och slå på den ett kvarts varv i någon riktning.

3 Ställ in en kombination som du väljer samtidigt håller bygeln nedåt. Använd inte någon siffra som lätt kan gissa, inklusive din adress, födelsedag eller en del av ett telefonnummer. Undvik att använda samma nummer för alla siffror i kombination.

4 Sätt tillbaka bygeln i sitt ursprungliga läge utan att vrida låsets rattar. Dra bygeln tillbaka ut och vrid den 180 grader.

5 Skjut bygeln i, sedan vrida rattarna för att låsa den. Öppna låset genom att vrida rattarna till den valda kombinationen.