Hur Storlek en vatten cirkulerar pump

Hur Storlek en vatten cirkulerar pump


Vatten från vattenvärmaren får inte ha mer än en 20 graders temperatursänkning när vattnet skickas ut och sedan cirkuleras tillbaka till vattenvärmaren. Detta kallas temperaturdifferentialen för vattensystemet. För att åstadkomma detta måste du använda rätt storlek vatten cirkulationspump. Storleken på vattenpumpen bestäms genom beräkning av återcirkulationsflöde för en byggnad.

Instruktioner

1. Bestäm den totala längden av vattenledningar för byggnaden. Mäta avståndet av vattenröret med måttband. Multiplicera den totala längden med två för att redogöra för returledningen.

2 Multiplicera den totala sträckan med 30, vilket är den maximala mängd vatten som färdas per linjär fot av röret. Detta är den mängd BTUH för byggnaden.

3 Dela BTUH belopp 10.000. Detta är den återcirkulationsflödet för vattensystemet.

4 Mät alla grenar som sträcker sig ut från huvudlinjen. Multiplicera dessa grenar med 30 och dividera resultatet med 10.000. Upprepa detta steg för de återstående grenarna, om något.

5 Tillsätt cirkulationsflödet för stambanan och förgreningar. Detta är det totala cirkulationsflödet som krävs för byggnaden.

6 Hitta en cirkulationspump som matchar den återcirkulationsflödet för byggnaden. Skaffa en pump som uppfyller minimicirkulationsflödeskrav.