Jord för en Venus Fly Trap

Jord för en Venus Fly Trap


Venus flugfälla är en köttätande växt som lever i dåliga markförhållandena i kärr och mossar. Att hålla en flugfälla inomhus kräver några speciella vård och markberedningar om anläggningen kommer att överleva.

Beskrivning

Venus fly fällor är aktiva fångstanläggningar eftersom de har rörliga delar. Den gröna blad nära när de små håren inne utlöses av en insekt landar på dem. Efter bladen stänger är insekten långsamt smälta. Venus fly fällor få näringsämnen och kväve från insekter istället för jorden.

Medium

Mediet måste härma myrar och kärr. Torv utan tillsatser och perlit i lika stora mängder ger växten de dåliga markförhållanden det används i det vilda. Mediet måste vara våt och torv kommer att suga upp vattnet och hålla rötter som våt som behövs.

Krukväxtjord och gödningsmedel

Gödning kan döda en Venus flugfälla. Planteringsjord är rik på näringsämnen, som flugfälla inte behöver. Den krukväxtjord kan bränna rötterna och döda Venus flugfälla.