Historien om militära utmaning mynt

Historien om militära utmaning mynt

Historien om militära utmaning mynt

Den militära utmaning mynt är i allmänhet ett brons medaljong som identifierar en militär enhet eller trupp i den amerikanska militären. Ägaren av myntet bär den på hans eller hennes person och om utmanas av en annan medlem av militären måste framställas. Myntet har sedan dess utvecklats till något av en bar spel där drycker står på spel om ett mynt inte kan produceras på en utmaning.

Origins

Militär lore har det att en rik amerikanska världskriget flygande ess hade skvadron medaljonger slog för sina kamrater som skall genomföras vid alla tidpunkter.

Utmaningen

Reklambladet fångades av tyskarna, och efter hans flykt i civila kläder han producerade myntet som identitets till franska soldater som accepterade det och gav honom en säker passage.

Elite Medlemskap

Utmaning mynt var särskilt populära under andra världskriget och Koreakriget och ofta informellt tilldelas militär personal efter examen från övningar.

Utseendet

Mynt kan vara allt från enkla till utsmyckade och vanligtvis har den militära enheten logotyp eller insignier, identifieringsnummer och motto.

Icke-militära

Den militära utmaningen mynt har gett upphov till en småindustri liknande mynt som antagits av polis och brandkår och civila klubbar och studentföreningar.

Presidents 'samlingar

Förre presidenten Bill Clinton har en samling av utmaning mynt ges till honom från militär personal och förre presidenten George W. Bush fick en från en marin stridsenhet på en 2007 besök i Irak.