Hur man subnät Ett Westell 7500 DSL-modem Router

Hur man subnät Ett Westell 7500 DSL-modem Router


Nätadressen fungerar tillsammans med din IP-adress, och gör det möjligt för nätverkstrafik att flyta mellan både IP och subnät. Om DSL-leverantören gav dig en statisk IP-adress, mest troligt att du också fått subnätadresser. Du kan skapa din egen subnätadresser som kräver en förståelse av IP-adresser och hur de genereras.

Instruktioner

1 Kontakta DSL-leverantören för att få nätet eller skapa egna. Skapa din egen subnät kräver matematiska kunskaper och en förståelse av binära tal. Kontakta en datortekniker för att du komma med rätt subnätadresser eller använda online tutorials i ämnet.

2 Navigera till routern konfigurationsfönster genom att skriva 192.168.1.1 i webbläsarens adressfält. Skriv standard användarnamn och lösenord som medföljer Westell. Standardanvändarnamnet är "admin" och lösenordet är "lösenord."

3 Gå till "Avancerat", klicka Routing "och klicka på" privata eller offentliga nätverk. "

4 Skriv in nätmasken som du har skapat eller var antingen ges till dig via din Internetleverantör. Klicka på "Apply".