Hur att tysta en Bosch tvättmaskin Alarm

Hur att tysta en Bosch tvättmaskin Alarm


Bosch tvättmaskiner har en full digital display och kontrollpanelen. Brickan avger ett larm när ett fel uppstår. Om felet är löst, stoppas alarmet. Men ibland kan det vara nödvändigt att manuellt stänga av larmet, såsom innan du kontaktar en servicetekniker för reparation hjälp.

Instruktioner

1 Håll knappen "Stop / Cancel". Släpp knappen.

2 Vrid brickan "Off" om larmet fortsätter och vänta 5 sekunder.

3 Tryck på "On" knappen och välj en tvättcykel. Tryck på "Start / Paus" för att börja cykeln.

4 Tryck två av cykelalternativknappar och hålla dem nere på samma gång, om stegen ovan inte stänga av larmet. Håll knapparna tills en signal ljuder och släpp sedan.

5 Stäng brickan och dra ur strömförsörjningen om ovanstående steg inte löser problemet. Kontakta en auktoriserad servicetekniker.