Varför använda en luftinloppsventil?

Varför använda en luftinloppsventil?


En luft tillträde ventil integrerar en tryckaktiverad ventil i avlopp. Det är ett alternativ till rör ångor och takgenomförningar som skapar begränsningar i traditionell VVS design. När avloppsvatten släpps, öppnas ventilen automatiskt för att möjliggöra fungerande dränering genom att låta luft i röret, vilket ger en tillförlitlig metod för sanitära VVS.

överväganden

Luftningsventiler minska mängden ventilationsmaterial som måste användas i ett rörsystem och möjliggöra enklare installation. VVS-system har också mer flexibilitet i sin layout. Ventilerna kräver mindre underhåll än andra arrangemang såsom ventilations stack takläggning genomföringar.

Fungera

Luftningsventiler är en-vägs-enheter som kan öppnas under kraften från negativt tryck. Detta händer när en toalett spolas eller en dräneringspropp öppnas, men ventilerna stänger så snart som vattnet rinner under inverkan av tyngdkraften. Kloak gaser kan inte fly när ventilen är stängd och det finns lika eller positivt tryck.

fördelar

Ventilerna testas för att öppna och stänga åtminstone 500.000 gånger utan utsläpp av avlopp gas, enligt American Society of sanitära Engineers standarder. Det finns enskilda tillverkare som hävdar att deras produkter kan fungera för 1,5 miljoner cykler. Ventilerna är också utformade för att passa rör standarddiameter för att göra installationen enklare, och har skärmar så djur och föremål inte kan komma in.