Hur man ansluter en LCD-TV med en koaxialkabel

Hur man ansluter en LCD-TV med en koaxialkabel


Kabeln du sätter in din tv är koaxialkabeln som sträcker sig från kabel- eller satellitboxen. Ansluta en koaxialkabel till en TV är enkel att göra och tar bara några sekunder att genomföra.

Instruktioner

1 Anslut ena änden av koaxialkabeln till kabelboxen på "Video-Out" input och vrid den medurs.

2 Placera koaxialkabel som sträcker sig från kabel- eller satellitboxen s "Video-Out" bidrag till "ANT" uttaget på baksidan av LCD-TV.

3 Skruva fast metalldelen på slutet av koaxialkabeln på LCD-TV-anslutning medurs tills den sitter fast.