En tänd Problem i en Dodge Dakota

En tänd Problem i en Dodge Dakota


Dodge Dakota, liksom andra fordon, bygger på ett komplext system av mekaniska och elektriska komponenter för att starta och driva motorn. Dodge Dakotas kan drabbas av startsvårigheter som avbryter denna process.

starter Magnet

Dodge Dakota startsolenoid kan misslyckas, vilket hindrar startmotorn från att, som förhindrar motorn från att starta. Testa startmotorsolenoiden kontroll tråd med en voltmeter. Om voltmeter avläsningar inte överensstämmer med värdet som beskrivs i Dodge Dakota instruktionsboken, byt solenoiden.

Tändningslås

Tändningslåset, som aktiveras när din nyckel vänder sig till utgångsläget, sänder en avgift till startreläet, som aktiverar startmotorsolenoiden. Testa växeln genom att ansluta en testlampa till startmagnetterminalen och vrida nyckeln till startläge. Testet ljuset ska tändas, sedan stänga av när du tar bort din nyckel. Om testet ljuset inte stänga, byt tändningslåset.

Kamaxellägets sensor

Kamaxellägets sensor, som vidarebefordrar information till tändmodul om vilken cylinder är redo att avfyras, kan gå illa på grund av slitage eller överström. Testa sensorn med en ohmmeter. Om den testade sensorvärdet inte uppfyller det värde som anges i instruktionsboken, byt ut sensorn.