Access 2007 kryssrutan Lista Värden

Access 2007 kryssrutan Lista Värden


Microsoft (MS) Tillgång använder områden som kryssrutor, listrutor och kombinationsrutor för att göra det möjligt för användaren att mata in data i fälten. Var och en av fälten visar olika på en Access-formulär.

kryssrutan

Kryssruta tillåter användaren att ange en markering för ett fält. Det används ofta med ett "ja / nej" alternativet. Om objektet är markerat, vanligtvis betyder det "Ja." På en blankett, kommer kryssrutan visas som en fyrkant.

listrutan

En listruta ger användaren en lista med värden som ska välja. På en Access form är hela listan med värden som användaren kan välja mellan visas i formuläret.

kombinations~~POS=TRUNC ruta~~POS=HEADCOMP

En kombinationsruta är en list värden. Det kommer att finnas en pil bredvid rutan för att meddela användaren att det finns alternativ för fältet.

Dricks

För kryssrutan listruta och kombinationsrutan, kan databasadministratören ladda fälten med standardvärden. Till exempel kan kryssrutan vara programmerad för att redan ha en bock i den.