Jag kan inte ansluta till MKS med VMWare

Jag kan inte ansluta till MKS med VMWare


Virtualisering är ett hett ämne som fortsätter att växa som mjukvaruutvecklare hitta bättre sätt att köra hela operativsystem i en virtuell miljö, vilket sparar enorma kostnader i samband med inköp av hårdvara för systemet. Programmet VMware linje ger flera virtualiserings alternativ, inklusive en klient / server-modell som möjliggör kostnadsbesparingar på klientsidan också. Lösa problem med VMWare klient / server med hjälp av en enkel konfigurationsändring när en "Kan inte ansluta till MKS" visas på fjärrklientdatorn.

Instruktioner

1 Klicka på "Start" eller "Globe" på Windows 7-dator som har VMWare klient installerat och klicka på "Sök" rutan.

2 Skriv "notepad" i "Sök" rutan och sedan högerklicka på "Anteckningar" -ikonen som visas i den vänstra rutan, och klicka sedan på "Kör som administratör" i menyn som visas. Klicka på menyn "Arkiv" i "Anteckningar" fönstret som visas och klicka på "Öppna" i menyn som visas. Bläddra till "C: \ windows \ system32 \ drivers \ etc \" katalog och klicka på "hosts" och tryck på "Enter".

3 Typ "xxxx ESX_Domain_name" att ersätta "xxxx" med IP-adressen för VMWare ESX Server-datorn och ersätta "ESX_hostname" med värdnamnet för VMWare ESX Server-datorn. Klicka på menyn "File" och klicka sedan på "Spara" i menyn som visas. Klicka på den röda "X" i det övre högra hörnet av "Anteckningar" fönstret för att stänga "Anteckningar" fönstret.

4 Starta VMWare klientprogram och ansluter till VMWare ESX Server-datorn.