Hur konvertera PPM volym till en procent

Hur konvertera PPM volym till en procent


Forskare använder en mängd olika enheter för att beskriva koncentrationer av kemikalier i luften. En gemensam enhet för lågaktivt koncentrationer är delar per miljon, eller ppm. Miljondelar volym hänvisar till volymenheter, såsom milliliter av en gasformig kemikalie som finns i en miljon motsvarande enheter av luft. Koncentrationen av en gas i volymprocent är ett liknande koncept, med undantag för att i detta fall, ger koncentrationen enheterna gas per hundra motsvarande enheter luft. Du kan konvertera mellan dessa två koncentrationsenheter baserade på förhållandet mellan 1000000-100.

Instruktioner

1 Skriv in värdet på koncentrationen i ppm volym i räknaren. Till exempel, om koncentrationen är 500 ppm, skulle du ange numret 500.

2. Dela det nummer du bara in av 10.000. Eftersom miljoner är tio tusen gånger större än hundra, omvandlar denna värdet i delar per hundra, vilket är samma som procent. I fallet med exemplet skulle du dela 500 med 10.000 för att få 0,05.

3 Resultatet rapporteras från föregående beräkning eftersom volymprocent av blandningen, med hjälp av notation% volym / volym. Exemplet Resultatet skulle därför att redovisas som 0,05% volym / volym.