Hur att rengöra en bränsletank i plast

Hur att rengöra en bränsletank i plast


Bränsletankar av plast bör rengöras en gång vartannat år eller när du tömmer dem för förvaring. Som bränsle i en plasttank avdunstar långsamt, lämnar den bakom en lackbeläggning i botten av tanken. Eftersom detta lack samlar in, och smuts och skräp från motorn ansamlas på insidan, kan tanken utveckla fasta avlagringar. Om de inte rengörs bort, kan dessa små fasta avsättningar återinföras in i motorn, vilket orsakar problem.

Instruktioner

1 Koppla bort bränsletanken från motorn och töm den.

2 Häll en handfull BBs i tanken.

3 Fyll bränsletanken 1/4 av vägen med en delar renare lösningsmedel.

4 Placera locket på bränsletanken. Skaka bränsletanken kraftigt, i alla riktningar, i 30 till 60 sekunder.

5 Töm lösningsmedel och BB under en mesh sikt. Skölj BBs och lagra dem för användning nästa gång.

6 Fyll tanken 1/4 av vägen med färska delar renare lösningsmedel. Skaka bränsletanken kraftigt, i alla riktningar, i 30 till 60 sekunder. Upprepa två till tre gånger.

7 Förvara bränsletanken eller fylla den med nytt bränsle.