Fördelar och nackdelar med Quadrat användning

Fördelar och nackdelar med Quadrat användning


Många forskare vill studera växter och djur i deras naturliga livsmiljöer utan att störa dem. Men intervall är ofta för stora för en grupp forskare att adekvat studera. Kvadrater definieras tomter, slumpmässigt fördelade över hela det undersökta området. Forskare samla in data från dem och använda den för att göra antaganden om antingen hela undersökningsområdet eller arterna som studeras.

Studera design

Kvadrater tillåta forskare att studera växt- och djurpopulationer utspridda över stora områden. De är billiga, relativt enkelt att utforma och kan anpassas för att studera ojämnt fördelade populationer. Kvadrater fungerar bra för att studera förändringar i hela befolkningar över tiden, bland annat utbredningsmönster, häckar och allmänna hälsa. capture-återfångstmetoder som gör det möjligt för forskare att studera enskilda djur ofta inte fungerar med kvadrater eftersom även långsamma djur kan röra sig ur studien gränserna mellan provperioder dock.

studiepopulationer

Växter, långsamma djur och snabbare rörliga djur med ett litet utbud, såsom insekter, är idealiska för quadrat studier. Till exempel, myror rör sig ganska snabbt, men de är alltid organiserade kring en stationär myrstack. Kvadrater kan användas för att studera både fördelningen av myrstackar inom ett större område och ant beteende inom provområdet. Mycket snabbrörliga djur inte kommer att stanna inom quadrat gränser och måste studeras med hjälp av olika tekniker. Quadrat provtagning är mindre skadlig för de flesta arter än andra metoder, även om vissa djur kan skadas om befolkningen inom Quadrat uppsamlas i stället för att studeras i fält.

Enkel användning

Jämfört med andra metoder för provtagning, kvadrater är relativt enkla att använda. Quadrat tomter är enhetliga i storlek och form och är fördelade slumpvis i hela provytan, vilket gör studiens utformning ganska okomplicerad. De är också en av de mest prisvärda tekniker eftersom mycket få material krävs. Däremot kan quadrat provtagningen vara mycket fysiskt krävande eftersom alla individer inom varje tomt vanligtvis räknas ute på fältet.

studie Fel

Trots den relativa lätthet att utforma quadrat studier, kan du enkelt införa fel i ditt projekt. Kvadrater som är för stora, för små eller åtskilda olämpligt kommer att resultera i fel. Till exempel, större arter kräver större tomter. Slumpmässigt fördelade kvadrater som är för liten kan missa alltför många individer, vilket resulterar i under-representativa uppskattningar av befolkningsstorlek. Fel införs också när forskarna är inkonsekvent att räkna eller utelämna arter som ligger delvis inom gränserna.