Honey Bee information för barn

Honey Bee information för barn


Honungsbin är mest känd för surrande ljud som de gör när de flyger och för sin produktion av honung. De spelar en mycket viktig roll i pollinering av växter.

Nässelfeber

Bin leva tillsammans i bon kallade bikupor. En bikupa kan innehålla så många som 20.000 bin under sommarmånaderna, säger Great Plains Nature Center.

jobb

Varje honungsbinas har en särskild jobb inom kupan. Arbetare, som är sterila honor, ansvarar för tenderar kupan och hitta mat. Manliga bin kallas drönare. Deras enda uppgift är att para sig med en ny drottning. Kupan innehåller endast en bidrottning. Hennes jobb är att lägga ägg för nästa generation av bin.

Honung

Honungsbin använder nektar som de samlar in från blommor för att göra honung. Honungen de gör på sommaren hjälper dem att överleva genom den kalla vintern.

Skydd

Den ljusa gula och svarta färgen på honungsbilarver tjänar till att varna rovdjur. Endast kvinnliga honungsbin har en stinger, som ligger i slutet av hennes mage. Om någon stör kupan kan honungsbin svärm tillsammans och använda sina gaddar till attack.

Pollinering

När en honungsbinas flyger till en blomma söker nektar, pollen från blomma pinnar till fuzzy hårstrån på hennes kropp. När hon besöker nästa blomma, gnuggar pollen bort, pollinerar blomman. Om det inte vore för honungsbin utför pollinering, skulle många fruktträd inte producera frukt.