Hur är styrkan i Magneter Uppmätta och i vilka enheter?

Hur är styrkan i Magneter Uppmätta och i vilka enheter?


Styrkan av magnetfält, vare sig från en liten magnet eller jordens magnetfält, mäts med en magnetometer. Den använder samma principer för elektromagnetisk teori transformatorer: två trådar lindade i slingor runt en järnkärna. Måttenheten är gauss eller tesla.

Vetenskapen

En enkel typ av magneto kallas en fluxgatemagnetometer. Två trådar är inslagna i ett lika stort antal spolen vrids runt en järnkärna. En AC-ström matas till en tråd, som inducerar ett magnetfält i kärnan, som i sin tur inducerar en växelström i den andra tråden. I teorin borde de två strömmarna vara lika, men på grund av närvaron av ett externt magnetfält, kommer det att finnas en liten variation som kan mätas och tolkas för att känna styrkan av fältet.

Gauss-Tesla Relation

Den internationella enhetssystemet (SI) valde tesla som standardenhet för att mäta magnetiska fältstyrkan. I praktiska dock en tesla ett mycket starkt startfält, så ju mer vanligt förekommande enhet är Gauss. En tesla är lika med 10.000 gauss.

Rolig fakta

Under andra världskriget, den amerikanska flottan flög en fluxgate- magnetometer under ett flygplan för att upptäcka den magnetiska närvaron av fientliga ubåtar. Det togs i drift i slutet av 1942 och ledde till en framgångsrik förstörelse av en fiende ubåt i Medelhavet.