Vad som anses en het arbetstillstånd?

Vad som anses en het arbetstillstånd?


Otaliga typer av arbetssituationer automatiskt skapa en farlig miljö. USA Occupational Safety and Health Administration (OSHA) hjälper till att informera och utbilda anställda i förebyggande säkerhetsåtgärder. Förvärva tillstånd att bedriva heta arbetsuppgifter är ett obligatoriskt krav på OSHA.

Varmt arbete

Enligt OSHA, "Heta arbeten innebär arbete med elektrisk eller gas svetsning, skärning, lödning eller liknande låga eller gnista producerande verksamhet." Heta arbetsmoment är potentiellt farliga, speciellt när den utförs nära eller runt en lika farlig miljö. Det är därför federala kod 29 CFR 1910,119. stater, "Hot arbetstillstånd skall utfärdas för varma arbetsmoment som utförs på eller i närheten av en täckt förfarande. Detta typiskt kan tillämpas på en process som involverar giftiga eller reaktiva material, liksom vissa mängder brandfarliga gaser eller vätskor."

tillstånd Utgivning

För de flesta företag entreprenörer och underentreprenörer, brand marskalk, säkerhetsingenjör eller underhållsansvarig utfärdar typiskt en varm arbetstillstånd. Universitet har faktiskt heta arbetsprogram eftersom deras tillstånd adress platser och utrustning som är specifika för ett campus. Tillstånd bidra till att förhindra bränder och andra faror som gnistor, öppen eld och värmeproducerande verksamhet potentiellt kan orsaka. För att uppfylla industristandarder, människor och företag i renoveringar, underhåll och bygg fält behöver en varm arbetstillstånd.

Krav

Tillstånd krävs vanligtvis för varje struktur där heta arbeten utförs. Även när arbetet utförs av en entreprenör, men utförs på flera byggnader, flera tillstånd krävs. Detsamma gäller för leverantörer och underleverantörer. När du planerar att vara engagerad i varma arbetsuppgifter, är var och en ansvarar för att skaffa en varm arbetstillstånd. Universiteten har i allmänhet sin egen hälsa och säkerhet miljökontor som ansvarar för att övervaka en varm arbetsprogram.

Fungera

Den varma arbetstillstånd innehåller en checklista som entreprenören måste gälla när du arbetar på den varma arbetsprojekt, och han måste skriva under på det varje dag. Tillståndet är avsedd att tjäna mer än en funktion. Det överensstämmer med federala bestämmelser och informerar alla anställda i en potentiellt farlig miljö. Den tillåter också arbetarna för att markera, genomföra och dokumentera nödvändiga säkerhetsåtgärder som är involverade i den varma arbetsprojekt. Dessutom hjälper tillstånd att påminna entreprenörer som de är ansvariga för brandskydd före, under och efter den heta arbetsuppgifter.

överväganden

En varm arbetstillstånd utfärdas med en tidsbegränsning, typiskt en eller mindre vecka. Tillståndet måste postas på arbetsplatsen tillsammans med ett telefonnummer att ringa i händelse av en närstående nödsituation. En OSHA inspektion inbegriper BP North American Inc. är ett exempel på hur dyrt bristande överensstämmelse med OSHA kan vara. Efter 2009 inspektion av ett raffinaderi föreslog OSHA miljoner i böter och arbetstagarens ersättning. "Inspektionen visade att arbetarna utsattes för allvarlig skada och död i händelse av ett utsläpp av brandfarliga och explosiva material", enligt en CompNewsNetwork artikel.