Felsökning Chirps på en Kidde Brandvarnare

Felsökning Chirps på en Kidde Brandvarnare


Brandvarnare är den första varningen för din familj i händelse av en brand i ditt hem. Håll din larm i gott skick för att öka dina chanser att bekämpa en eldsvåda eller att fly innan det blir för stor. Kidde brandvarnare kvittra när det finns ett problem med strömförsörjningen, när larmet har blivit för gamla eller när sensorerna börjar fel. Felsökning dessa kvittrar hjälper till att identifiera orsaken till problemet.

Instruktioner

1 Byt batterier. Vrid larm moturs, kopplar loss den från dess takmontering och kräng batteriluckan. Ta bort de tre AA-batterier eller enda 9V batteri och installera nya ersättare. Sätt på locket och vrid larmet medsols tillbaka till sin takmontering. Kidde larm avger en kvittra en gång varje minut när batterierna är låga.

2 Flytta enheten till en ny plats, elektriska störningar kan orsaka problem med ditt larm. Håll ditt larm ut ur trånga hörn eller högst upp i lutande tak för bästa rökdetektering. Falsklarm från matlagning rök kan kort utlösa larmet orsakar en kvittrande ljud om enheten är dåligt placerad.

3 Byt ut enheten. Vissa Kidde brandvarnare kvittra var 30 sekunder en gång 10 år har gått från den första start-up som indikerar enheten ska bytas ut. "Larm Replacement" piper kan inte annulleras och är utformade för att uppmuntra köp av en ersättare som säkert kommer att skydda ditt hem.